Piešťanské gymnázium je najlepšie v kraji

Organizácia INEKO zverejnila skompletizované údaje hodnotenia stredných a základných škôl na Slovensku za rok 2017/2018. Do prvej desiatky najlepších škôl v Trnavskom kraji sa dostala ZŠ Brezová a Gymnázium Pierra de Coubertina. Medzi najlepších 10 slovenských škôl sa žiadna piešťanská škola nedostala.

Rebríčky každoročne pomáhajú rodičom zorientovať sa, ktorú školu vybrať pre svoje dieťa. Hodnotenie školy je v prípade základných škôl vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5 a Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach.

Pri gymnáziách a stredných odborných školách ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov.

Medzi základnými školami si prvenstvo v Piešťanoch dlhodobo drží Základná škola na Brezovej ulici. Dosiahla úroveň 7,5 boda, zároveň je štvrtou školou s najlepšími výsledkami žiakov v Trnavskom kraji. Za najlepšou slovenskou základnou školou stráca 2,15 boda.

Druhou najlepšie hodnotenou školou na území mesta je Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti. Trojku uzatvára škola na Mojmírovej ulici.

„Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom,“ udáva portál Ineko.

Piešťanské gymnázium si vďaka výsledkom žiakov vyslúžilo prvé miesto v našom kraji. Do desiatky najlepších celoslovenských gymnázií sa napriek tomu nedostalo.

Samostatne sú hodnotené stredné odborné školy. Tu si najlepšie počínali žiaci z Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera. So ziskom 6,73 boda sa v rámci Trnavského kraja umiestnili na 6. mieste. Druhou najlepšou strednou odbornou školou v našom meste je SOŠ záhradnícka a treťou SOŠ technická.

Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade stredných odborných škôl si po ich skončení ľahko nájdu prácu.

V prípade škôl s najhoršími výsledkami je to práve naopak. „Viaceré školy s dobrými výsledkami považujú naše hodnotenie za akúsi satisfakciu za ich dlhoročné snaženie. Rovnako mnoho škôl, často aj s priemernými výsledkami, nás kontaktovalo a predložilo nám informácie o ich úspechoch, ktoré naša metodika nemusela zachytiť. To všetko sú znaky, že v školstve pracuje stále veľa ľudí, ktorí berú svoju prácu ako poslanie a záleží im na kvalite vyučovania, hoci nie sú napríklad finančne docenení,” hodnotí situáciu v školstve INEKO.

Text: Rasťo Piovarči Ilustr. foto: Martin Palkovič