Piešťanská verejnosť, študenti a hostia diskutovali o kvalite ponovembrovej demokracie

Tých 33 rokov od udalostí novembra 1989 uplynulo ako voda vo Váhu. Vedenie Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch a jeho pedagógovia aktívni v projekte Olympiády ľudských práv, v spolupráci s občianskym združením Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany a edukačným centrom Elektrárňa Piešťany, sa podujali pripomenúť si atmosféru novembrových dní roku 1989 a priblížiť predovšetkým mladým ľuďom vývin spoločenských udalostí v Československu po Nežnej revolúcii. Pod názvom 33 rokov po alebo ako zvládame demokraciu dnes sa 21. novembra v piešťanskej Elektrárni stretli v panelovej diskusii aktéri i pamätníci novembra 1989.

Pozvanie do diskusného večera prijala Jana Kotová, zakladateľka a predsedníčka Klubu ´89. V panelovej diskusii táto ekonómka, bývalá ministerka obchodu a cestovného ruchu SR a diplomatka, odpovedala na otázky týkajúce sa nielen významu pripomínania si udalostí novembra ´89, ale aj o jej kariérnych skúsenostiach v zahraničí, kde pracovala ako veľvyslankyňa SR pri OECD v Paríži, zastupovala ČSFR a SR pri rokovaniach s medzinárodnými organizáciami a realizovala viacero významných projektov v oblasti regionálnej a bilaterálnej spolupráce v rámci EÚ. Prítomnosť držiteľky vysokého francúzskeho vyznamenania Rytier čestnej légie jednoznačne obohatila živú diskusiu so študentmi aj po ukončení panelovej debaty.

Ďalším členom Klubu ´89, ktorý zavítal do Piešťan, bol právnik a porevolučný poslanec SNR Milan Galanda. Vo svojich odpovediach upozornil na potrebu hovoriť s mladými ľuďmi nielen o novembri ´89, ale aj o historických udalostiach, ktoré viedli k rozpadu federácie, o privatizácii štátneho majetku, emancipácii Slovákov a o kvalite demokratických inštitúcií v súčasnej spoločnosti.

Pozvanie do panelovej diskusie prijala aj psychologička a súčasná poslankyňa slovenského parlamentu Lucia Drábiková, ktorá upozornila na dôležitosť pripomínania si významu demokratického prostredia pre kvalitné fungovanie inštitúcií nielen v rodinách, ale aj v školskom prostredí, ktoré tak významne formuje mladých ľudí.

Právnik Ján Chmelo spomienkami na ponovembrový vývin politických udalostí nielen v Piešťanoch ponúkol prítomným jedinečnú príležitosť nazrieť do práce člena Mestského koordinačného výboru VPN, ale aj do aktivít porevolučnej Slovenskej národnej rady, kde v rokoch 1990 až 1992 pôsobil ako poslanec.

So svojimi pohľadmi na novembrové dianie, ale tiež na ponovembrový vývoj spoločnosti sa v rámci diskusie podelil bývalý splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu a vtedajší člen piešťanskej VPN Viktor Nižňanský. Liek na chronické bolesti politického a verejného života na Slovensku vidí v pokračovaní procesu decentralizácie štátnej moci a posilňovaní kompetencií regionálnej samosprávy.

Šesticu pozvaných hostí doplnil piešťanský rodák Pavol Krištof, ktorý sa ako politológ venuje vzdelávaniu mladej generácie v univerzitnom prostredí. Tento bývalý predseda Konzervatívneho klubu pri Trnavskej univerzite sa zameral na krehkosť demokratických inštitúcií a nevyhnutnú potrebu citlivosti spoločnosti na štátom garantované práva a občianske slobody.

Stretnutie študentov a verejnosti k téme novembra ´89, ktoré dramaturgicky pripravil a moderoval učiteľ gymnázia Peter Rusnák a sponzorsky podporil piešťanský Žiwell, otvorilo mnohé atraktívne témy, o ktorých bude zaujímavé aj v budúcnosti viesť dialóg. Za prítomných gymnazistov môžem povedať, že panelová diskusia s atraktívnymi hosťami bola pre nás zaujímavá a podnetná a kultivované prostredie debaty veľmi inšpiratívne, zhodnotil akciu študent sexty Tomáš Marek.

 

PK OBN

Foto: Tomáš Hudcovič