11.12.2016 # 18:46 # 18:46

Piešťanská pošta zdobí slovenské známky. Dostane sa na ne aj Elektrárňa

Inzercia

Piešťanské motívy sa aj v nasledujúcich rokoch budú prostredníctvom poštových známok šíriť do celého sveta. Po obrovskom úspechu s obrazom Alfonsa Muchu sa na známky dostala aj budova tunajšej pošty. Už o dva roky bude na známkach aj Elektrárňa Piešťany.

Piešťanská pošta, významné dielo slovenskej funkcionalistickej architektúry od Emila Belluša, zdobí známku s nominálnou hodnotou 95 centov od minulého týždňa. Verejnosti ju predstavili v utorok 6. decembra a nielen medzi filatelistami bol o ňu mimoriadny záujem.

Vyšla v emisnom rade s názvom Deň poštovej známky, ktorého história siaha až do roku 1965. Odvtedy sa na známkach propaguje história poštovníctva a práve budova piešťanskej pošty od architekta Emila Belluša patrí k významným funkcionalistickým pamiatkam.

Na poštové známky sa podľa predsedu tunajšieho filatelistického klubu Milana Vanča dostalo už viacero piešťanských motívov, vždy však boli z „kúpeľnej strany“ mesta. O to, aby bola na známkach pošta, sa zaslúžili aj piešťanskí filatelisti, najmä Alexander Urminský.

„Piešťany nie sú len zaujímavé kúpeľné mesto. Sú zaujímavé aj z pohľadu kultúrnych pamätihodností. Môžem dať verejnosti do pozornosti, že v roku 2018 plánujeme vydať aj poštovú známku s miestnou elektrárňou,“ povedal vedúci poštovej filatelistickej služby Martin Vančo.

postova-znamka-posta posta-znamka

Text, foto a video: Martin Palkovič

X