Petícia za zachovanie letiska je už aj na internete

Iniciátori podpisovej akcie vyzývajú akcionárov, aby sa zaoberali záchranou spoločnosti Letisko Piešťany. Už 29. novembra majú zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, ministerstva dopravy a piešťanskej radnice rozhodovať o jej likvidácii.

Petíciu rozbehli členovia Seniorského parlamentu, ktorí ešte predtým napísali akcionárom otvorený list. V ňom ich žiadajú o zachovanie letiska.

Mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré má na programe bod o likvidácii letiskovej spoločnosti, zvolal najväčší akcionár – Trnavský samosprávny kraj. Podľa predsedu TTSK Tibora Mikuša je potrebné zabrániť tomu, aby sa spoločnosť dostala do konkurzu. Piešťanskí mestskí poslanci chcú, aby si samospráva uplatnila záložné právo za nezaplatenú daň z nehnuteľnosti a takto získané peniaze vložila do základného imania spoločnosti.

K petícii, ktorej text nájdete nižšie, sa môžete pripojiť aj prostredníctvom tejto adresy.


PETÍCIA

za zachovanie fungovania spoločnosti „Letisko Piešťany, a. s.“ a činností, spojených s prevádzkou tejto spoločnosti

Zrušením spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. by obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja a obyvatelia mesta Piešťany prišli o strategický dopravný bod, umožňujúci rozvoj regiónu. My, podpísaní občania, žiadame akcionárov spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., t. j. Trnavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Mesto Piešťany, aby vyradili z programu zasadania Valného zhromaždenia tejto spoločnosti dňa 29.11. 2016 bod o likvidácii spoločnosti a zaoberali sa realizáciou postupných krokov, potrebných k záchrane spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. a jej ďalšieho fungovania. Žiadame zastavenie zadlžovania spoločnosti prostredníctvom nevýhodných pôžičiek a vyplácania neprimeraných odmien orgánom spoločnosti. Žiadame akcionárov, aby každý z nich prispel svojimi možnosťami k zabezpečeniu fungovania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. a tak aj k zachovaniu funkcie letiska v Piešťanoch a k vytváraniu nových pracovných príležitostí pre občanov Piešťan a ich okolia.


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič