Proti výrubu stromov na Štúrovej vznikla ďalšia petícia

Aj na základe tlaku verejnosti v roku 2018 vtedajšie vedenie piešťanskej radnice rekonštrukciu Štúrovej ulice nerealizovalo. Zámer opraviť ju je aktuálny aj teraz a podľa samosprávy s ním nevyhnutne súvisí výrub dvoch desiatok stromov. Obyvatelia ulice preto opäť rozbehli petíciu.

V texte, pod ktorým je na internete už vyše 500 podpisov, autori petície spochybňujú platnosť súhlasu na výrub drevín s tým, že by malo byť vydané nové rozhodnutie. Mesto začiatkom februára avizovalo, že stromy treba vyrúbať do konca marca.

Argumentuje dendrologickým prieskumom, podľa ktorého stromy dožívajú svoj prirodzený vek, nie sú perspektívne.

„Prevažná časť stromov rastie nad existujúcimi inžinierskymi sieťami, čo môže spôsobiť prevádzkové problémy a poškodenie inžinierskych sietí. U 10 ks stromov je natoľko zúžený priechodzí profil pre chodca (60-90 cm), že nie je možné po chodníku prejísť kočíkom, invalidným vozíkom alebo dvom chodcom naraz. Dva stromy sú ťažko zdravotne poškodené,“ zdôvodňuje radnica.

Podľa arboristu, ktorého stručné zhodnotenie aleje na Štúrovej ulici autori petície zverejnili, nadzemné časti stromov sú vo všeobecnosti v dobrom zdravotnom stave a sú vitálne. „Na nadzemných častiach u starších drevín sa nenachádzajú výrazné defekty, ktoré by zásadne znižovali životnosť drevín. Na niektorých mladých stromoch sa prejavuje stagnácia rastu spôsobená výsadbovým šokom a extrémnymi podmienkami.“

Mesto chce 21 vyrúbaných stromov nahradiť stĺpovým kultivarom lipy veľkolistej, ktorý dorastá do výšky 10 až 15 metrov a má šírku koruny 4 až 5 metrov.

„Nová výsadba by narušila nielen pôvodný historický ráz krajiny nachádzajúci sa v pamiatkovej zóne v blízkosti centra, ale aj klimatický faktor, ktorý by značne pozmenil súčasnú vyhovujúcu klímu,“ reagujú autori petície a žiadajú nový dendrologický posudok.

Iniciatíva Piešťanský okruh vyčíta samospráve, že projekt rekonštrukcie ulice neprediskutovala s verejnosťou. „Neprebehol žiaden proces zapojenia obyvateľov do plánovania, ktorý by lepšie opísal situáciu na ulici.“ Projekt podľa členov iniciatívy nerieši problémy súvisiace s dopravou pred budovou Základnej umeleckej školy Piešťany a nevyužíva potenciál Vily Dr. Lisku, v ktorej sú expozície Balneologického múzea I. Wintera.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič