Oslavy príchodu sv. Cyrila a Metoda: Púť na Kostolec a koncert v kostole

Vierozvestcov si dnes Piešťanci pripomenú hudobno-slovným pásmom s názvom Cyrilo-metodské muzicírovanie. Ľudia z celého regiónu meria na tradičnú púť na veľkomoravské hradisko. Podľa tradície prišli solúnski bratia na Veľkú Moravu 5. júla 863.

Oficiálny program nedeľnej púte na Kostolci začína o 14.30 h modlitbami a pokračuje o 15.00 h omšou, ktorú celebruje Anton Zoň. Od 16.30 h je pripravený kultúrny program. V kultúrnom dome budú vystavené diela rezbára Joja Miklu, zaznie aj dychová hudba.

Sakrálny koncert Cyrilo-metodské muzicírovanie začína v Kostole sv. Cyrila a Metoda Piešťany o 19.00 h. V podaní komorného tria v zložení Janka  Hokina – soprán, recitácia, Štefan  Orviský – priečna flauta, klarinet, Peter  Hochel – organ, zaznejú diela s cirkevnými námetmi od Mikuláša Schneidera Trnavského.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

Inzercia