Opravujú diaľničný most pri Hornej Strede

Vodiči prechádzajúci v noci po diaľnici D1 okolo Hornej Stredy musia počítať s dopravným obmedzením. V utorok 15. septembra tam začala prvá etapa opráv mostnej rímsy.

Stavebné práce na moste nad železničnou traťou prebiehajú vždy v nočných hodinách – od 22.00 do 6.30 h, najskôr v pravom a potom v ľavom jazdnom páse. Prvá etapa skončí 19. septembra. Druhá potrvá od 30. septembra do 4. októbra.

Doprava bude usmerňovaná dočasným dopravným značením. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť.

Zdroj: ndsas.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič