Opravu amfiteátra sľubuje poslanecký kandidát

S myšlienkou zrekonštruovať roky chátrajúcu pamiatku prišiel krátko pred parlamentnými voľbami Rastislav Tešovič, ktorý je na kandidátke OľaNO-Nova. S komunálnym poslancom z Devínskej Novej Vsi sa nám už dva týždne nedarí spojiť.

Začiatkom februára uverejnila TV Karpaty rozhovor, v ktorom Rastislav Tešovič prezentoval zámer združenia piešťany.cool zrekonštruovať amfiteáter v piešťanskom mestskom parku.

„My sme po rokoch poukazovania na problém zistili, že zodpovední v rámci mesta k tomu nie vždy stavali ako k priorite a preto chceme zobrať túto vec do vlastných rúk a chceme ukázať mestu, že túto pamiatku je možné zachrániť, tak ako slúžila verejnosti,“ hovorí Rastislav Tešovič.

Podrobnosti o rokovaniach so samosprávou alebo s pamiatkármi neuvádza. Do rekonštrukcie chce zapojiť „sponzorské a grantové peniaze“ aj tím ľudí, ktorí „už v iných mestách ukázali, že veci sa dajú, pokiaľ sa chce.“

Na detaily tohto zámeru sme sa chceli Rastislava Tešoviča opýtať krátko po uverejnení rozhovoru. Na jednom z telefónnych čísel, ktoré uvádza na svojich web stránkach, odpovedala žena z Piešťan. Podľa jej slov ho nepozná. Ďalšie číslo nezdvíhal. Neodpovedal na správu zaslanú prostredníctvom sociálnej siete Facebook ani na e-maily.

Občianske združenie piešťany.cool sídli na prázdnom pozemku na Sasinkovej ulici. Kontaktovali sme preto majiteľa tohto pozemku, ktorý sa chcel k rekonštrukcii amfiteátra vyjadriť len pod podmienkou anonymity. Zdôvodňoval to zlou atmosférou, ktorá v Piešťanoch vládne a tým, že by to mohlo uškodiť tomuto zámeru.

Sprostredkovanie stanoviska Rastislava Tešoviča prisľúbil, ale ani po dvoch týždňoch opakovaných urgencií sa kandidát na poslanca do národnej rady neozval. Mohol tak vyvrátiť podozrenia, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, že išlo o skrytú politickú reklamu. TV Karpaty dala krátko pred voľbami podobný priestor aj ďalším kandidátom – Michalovi Hynekovi a Marcelovi Mihalikovi.

Amfiteáter sa nachádza v mestskom parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Mesto Piešťany ho naposledy dalo do ponukového konania pred piatimi rokmi.

Návrh podmienok musel podľa vtedajšieho vedenia samosprávy vychádzať zo znaleckého posudku. Nájomné počas rekonštrukcie bolo stanovené na 11 900 eur ročne. Oprava pritom nemohla trvať dlhšie ako dva roky. Nasledujúcich 28 rokov by nájomca platil toľko, koľko by ponúkol vo svojom súťažnom návrhu.

Využitie bolo obmedzené na zariadenia kultúry, hygienické a občerstvovacie zariadenia, detské ihriská alebo malú architektúru nenarúšajúcu charakter územia.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič