Od pondelka platí zbraňová amnestia

Nasledujúcich šesť mesiacov môžu ľudia beztrestne odovzdať svoje nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare policajného zboru.

Cieľom zbraňovej amnestie je stiahnuť z čierneho trhu nelegálne držané strelné zbrane a strelivo, a tým znížiť riziko, že sa nimi bude páchať trestná činnosť.

Po úspešných dvoch amnestiách vyhlásených v rokoch 2005 a 2009, kedy občania odovzdali takmer osemtisíc nelegálne držaných zbraní, minister vnútra Robert Kaliňák očakáva, že by sa toto číslo mohlo zaokrúhliť na desaťtisíc. Zbraňová amnestia splní podľa neho svoj účel už pri odovzdaní jednej nelegálne držanej zbrane.

Odovzdané zbrane a strelivo budú podrobené balistickému skúmaniu. V zákonom stanovenej lehote dostanú občania možnosť si túto zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane.

V predchádzajúcich dvoch kolách zbraňovej amnestie z celkového počtu 7830 zbraní prepadlo v prospech štátu 631. Pričom vyše tri stovky zbraní bolo zaradených do kategórie zakázaných.

Ministerstvo vnútra SR do budúcnosti uvažuje  aj nad zavedením balistického registra, zjednodušenie nazývaným aj strelecká DNA. Register bude  nápomocný pri dokazovaní a objasňovaní trestných činov. Spočíval by v tom, že  z každej zaregistrovanej zbrane sa vyhotoví digitálny záznam stôp z nábojníc a striel z nej vystrelených, ktoré bude Kriminalistický a expertízny ústav PZ  vyhodnocovať na automatizovanom balistickom porovnávacom systéme.  

Zdroj: Tlačová správa KR PZ Trnava (krátené)