Od konca vojny uplynulo 71 rokov

Piešťany, podobne ako desiatky ďalších slovenských miest, si dnes pripomínajú výročie konca II. svetovej vojny. Naše mesto oslobodili sovietski a rumunskí vojaci 4. apríla 1945.

Toto výročie si dnes položením vencov k Pamätníku osloboditeľov pripomenuli zástupcovia mesta a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Takto udalosti, ktoré sa stali začiatkom apríla 1945 opisuje mestská kronika: 

Dňa 3. apríla 1945 je v Piešťanoch front. Na okraji obce ba i v samej obci v záhradách, v parku, pri moste sú postavené delá. Delová paľba trvá celý deň. Obyvateľstvo už od predošlého dňa je ukryté v pivniciach. Ulice sú ako vymreté, len tu-tam vidieť dakoho.

V popoludňajších hodinách od 15. hodiny počnúc z delovej paľby padajú strely na Piešťany, na okolie Nádražia, Bratislavskej cesty, Floreátu. Z civilných osôb je 12 mŕtvych a 25 ranených. Záchrannú službu koná samaritánska služba Civilnej protileteckej obrany (CPO).

Ranené osoby sú ihneď odpravené na záchranných vozoch do nemocnice. V noci zo dňa 3. na 4. apríla 1945 opustí nemecké vojsko Piešťany. Pred odchodom zničí Krajinský most. Ohromná detonácia z výbuchu mostu dáva obyvateľstvu na vedomie, že nemecké vojsko odchádza.

Dňa 4. apríla 1945 ráno obyvateľstvo vychádzajúce z pivníc a úkrytov s radosťou víta vojakov Červenej armády. Za niekoľko minút sú Piešťany na nohách. Ľudia sa s radosťou objímajú a tešia sa, že sa dožili oslobodenia. Spontáne bez akéhokoľvek rozkazu vytýčia na domy zástavy.

Národný výbor s radosťou víta prvých vojakov Osloboditeľskej červenej armády, ktorí došli na obecný dom. Stará sa o to, aby vyhovel požiadavkám osloboditeľskej armády, potrebným k vojenským operáciám, pokiaľ sa tieto požiadavky na dobu prechodnú od vrchností, poťažne od obyvateľstva, ako pohonné látky, krmivo, ubytovacie miestnosti pre vojsko, dopravné prostriedky a potravné články.

Národný výbor činí opatrenia organizovaním strážnej služby, aby poriadok a pokoj bol zachovaný. Obec je od 3. apríla 1945 bez elektrického svetla, lebo dialkové elektrické vedenie bolo zničené, taktiež je bez pitnej vody a obecného vodovodu – vodovodné spojenie je prerušené pre zničenie krajinského mostu – a nemá železničné spojenie. Národný výbor je si vedomý, že ho čaká nadľudská práca, podujme sa toho, lebo vie, že táto smeruje na upevnenie mieru a slobody. Oslobodzujúce vojsko chová sa voči obyvateľstvu vo všeobecnosti lojálne a slušne, až na ojedinelé výnimočné prípady.

Zdroj: Kronika mesta Piešťany (autentický prepis) Ilustr. foto: Piešťany – History

kladenie_vencov_01 kladenie_vencov_02 kladenie_vencov_03 kladenie_vencov_04

Foto: Martin Palkovič