Ocenili učiteľov, na ktorých sa nezabúda

Pri príležitosti Dňa učiteľov mestský úrad každoročne oceňuje pedagógov za výnimočné výsledky vo vzdelávaní detí. Cieľom samosprávy je spoločensky a morálne vyzdvihnúť ľudí, ktorí pôsobia alebo pôsobili vo vzdelávacích inštitúciách na území nášho mesta.

Ocenenia si z rúk primátora Miloša Tamajku a predsedníčky komisie školstva Ivety Babičovej v stredu 30. marca v Kursalone prevzali Helena Ábelová (in memoriam), Edita Babulíková, Mária Brisudová, Dagmar Depešová, Michal Dončev, Eva Dugovičová, Bronislava Fačkovcová, Mária Glesová, Helena Kopecká, Zdenka Kotulová, Elena Kubániová, Dana Kudláčová, Erika Kuchtíková, Emília Lacková, Peter Okrucký, Klára Sádecká, Anna Varačková a Marta Zemanová.

ucitelia na ktorych sa nezabuda1

Text a foto: Martin Palkovič