Ocenili aj piešťanských hasičov, troch povýšili

Slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru  pri príležitosti osláv patróna hasičov sv. Floriána a 15. výročia vzniku Hasičského a záchranného zboru sa uskutočnilo 11. mája 2017 v trnavskom Divadle Jána Palárika.

Prezident Hasičského a záchranného zboru ocenil svedomitú  a obetavú prácu hasičov Trnavského kraja medailami II. stupňa deviatim  príslušníkom a III. stupňa šiestim príslušníkom. Do hodnosti kapitán boli mimoriadne povýšení piati príslušníci.

Medailu za službu v Hasičskom a záchrannom zbore II. stupňa obdržali Benedikt Virágh, Juraj Andrejkovics (OR HaZZ v Dunajskej Strede), Radoslav Holec, Peter Dano, Rastislav Filip (OR HaZZ v Piešťanoch), Martin Sirka, Roman Kondla (OR HaZZ v Senici), Peter Pecúch (OR HaZZ v Skalici), Ľuboš Nebyla (OR HaZZ v Trnave).

Medailu za službu v Hasičskom a záchrannom zbore III. stupňa obdržali Zsolt Rajkovics (OR HaZZ v Dunajskej Strede), Pavol Čerevka (OR HaZZ v Galante), Peter Chramazda – (OR HaZZ v Piešťanoch), Roman Strážay (OR HaZZ v Trnave), Mária Gschwandtnerová, Martina Císarová – (KR HaZZ v Trnave).

Mimoriadne do hodnosti kapitán boli dňom 1. mája 2017 povýšení: Pavol Junek (OR HaZZ v Skalici), Marián Cáder (OR HaZZ  v Trnave), Roman Šandor,  Peter Šandor, Erik Noskovič (OR HaZZ v Piešťanoch).

Zdroj: KR HaZZ Trnava Ilustr. foto: VV