09.03.2015 # 09:42 # 09:42

Obnova parku naďalej rozdeľuje Piešťancov

Verejnosť pobúrila predpokladaná cena kvetinového záhonu, autorky projektu však túto sumu spochybnili. Svoj projekt predstavili komisii pre životné prostredie a odmietli, byť označené za bezohľadných developerov.

Ich plán obnovy parku vyhral v regulárnej súťaži garantovanej komorou architektov, realizácia je však v nedohľadne. Zrejme potrvá dlhšie než jedno volebné obdobie. Dôvodom je nedostatok finančných prostriedkov aj nesúhlas primátora.

O potrebe obnovy celého mestského parku sa pritom hovorí už viac ako dvadsať rokov. Naposledy sa uskutočnila v rokoch 1964 až 1979. Od vtedy chýba koncepcia starostlivosti, dôsledkom je absencia celej generácie stromov.

Výraznejšie zásahy si mohli obyvatelia Piešťan všimnúť v Sade Andreja Kmeťa, kde bol nedávno revitalizovaný priestor okolo sochy Adama Trajana. Autorkou návrhu je záhradná architektka Soňa Švecová a tento projekt vznikol v roku 2001. Kým naň mesto našlo peniaze, uplynulo viac než desať rokov.

Prechádzajúce vedenie radnice sa v obnove parku pokúsilo pokračovať, nové však v tomto procese vidí nedostatky. Primátor Miloš Tamajka spochybňuje napríklad existujúci inventarizáciu drevín. Jej autorom je totiž manžel jednej z úradníčok na referáte životného prostredia. Arboristi, s ktorými tento dokument primátor konzultoval, v ňom podľa hovorkyne radnice Evy Bereczovej našli viaceré nedostatky.

Na zasadnutí komisie pre životné prostredie sa opýtala aj na to, prečo Služby mesta Piešťany požiadali o výrub skupiny zdravých líp, keď v tohtoročnom rozpočte nie sú vyhradené peniaze na výsadbu trvalkového záhonu, ktorý na ich miesto navrhujú autorky víťazného projektu.

Ten má oživiť ústrednú časť parku, pochybnosti však vyvolala jeho cena. V projekte je odhadnutá na 77-tisíc eur. Podľa autoriek ide o cenníkovú sumu, ktorá môže byť pri výberovom konaní na dodávateľa znížená až o 30%. Taktiež zahŕňa dvojročnú starostlivosť, ktorú dokážu zabezpečiť aj Služby mesta Piešťany.

„Vyťahovanie jednotlivých položiek z krycieho listu rozpočtu bez vysvetlenia súvislostí nepovažujeme za objektívnu metódu podávania skutočností,“ uviedli autorky k článku, ktorý na túto tému publikoval Piešťanský týždeň.

Komisia pre životné prostredie sa však zamerala predovšetkým na sporné výruby. Väčšia časť jej členov odporučila posúdiť ponechanie stromov určených na výrub z kompozičných dôvodov. Za hlasovali štyria, proti boli traja. Jednohlasne jej členovia odporučili navýšenie finančných prostriedkov na údržbu zelene a zvýšenie počtu ľudí, ktorí sa o ňu odborne starajú.

Text a foto: Martin Palkovič

 • l_kubo

  Bolo by azda načase, keby sa odporcovia nielen rekonštrukcie, ale aj regulérnej diskusie o budúcnosti Mestského parku verejne identifikovali… „alebo mlčali naveky“ … ako tomu bolo doteraz v iných prípadoch verejného záujmu.
  Spôsob akým uvoľňujú do obehu toxické fámy s podprahovo dráždivým obsahom, o ich
  občianskych cnostiach nijako nesvedčí!
  Tentoraz zasa ide o škandalizované vypichnutie obstarávacej ceny sadovníckej úpravy, ktorá je však z povahy veci vyššia, ako sú náklady na úpravu predzahradky rodinného domu, ktoré si eventuálne dokáže predstaviť laické auditórium, a na ktoré mala zrejme táto podobná argumentácia cieliť; avšak o vymere a charaktere úprav (… podla znenia návrhu, ak sa nemylim, ide o: „extenzívnu úpravu s vysokou mierou samoregulácie“…) sa už nehovorí, hoci ide o aktuálny a udržateľny spôsob úpravy, ktorý má zrejme aj svoju logiku v autorskej koncepcii celkového riešenia.
  Svoje „pohŕdanie voči kompozícii a autorskej licencii“ však už spomenutí „temní aktéri kampane“ najavo dali… a vôbec sa dá povedať, že škandalizovanie oponenta a dovolávanie sa závisti a zloby najviac zo všetkého pripomína „triedne ideologizovaný diskurz“, taký typický pre éru reálneho socializmu…

X