Nové sochy v mestskom parku predstavia pomocou videomappingu na Dome umenia

Mestský park v Piešťanoch od 11. augusta 2021 zdobia nové umelecké diela. Autorom kovových plastík z kolekcie Variácie na nekonečno, ktoré v parku pribudli, je významný slovenský sochár Alexander Trizuljak (1921 – 1990). V Dome umenia Piešťany sa bude konať aj jeho retrospektívna výstava. Rodina Trizuljakovcov dlhodobo zapožičala mestu Piešťany osem plastík Alexandra Trizuljaka, osadenie bude sprevádzať prierezová výstava sochára v Dome umenia.

Presne pred šesťdesiatimi rokmi sa v Piešťanoch uskutočnila prvá výstava sôch v exteriéri, ktorú v spolupráci s architektom Ľubomírom Mrňom usporiadal práve Alexander Trizuljak. Vystavená bola aj plastika Milenci, ktorá je dodnes umiestnená pred Kolonádovým mostom. Z tradície výstav v plenéri sa neskôr vyvinulo slávne podujatie Socha Piešťanských parkov, ktorého cieľom bolo zriadiť stálu expozíciu sôch v prírode, vytvoriť z mesta výnimočnú galériu.

Alexander Trizuljak spolu s komisárom výstavy Ľuborom Károm boli zakladateľmi a členmi organizačného výboru podujatia Socha Piešťanských parkov. V roku 1967, na prvom ročníku podujatia Socha Piešťanských parkov (komisárka Ľuba Belohradská) Alexander Trizuljak po prvý raz vystavil plastiky z kolekcie Variácie na nekonečno. Teraz sa do Piešťan vrátia.

Rodina Trizuljakovcov sa rozhodla stálu expozíciu obohatiť a dlhodobo zapožičať mestu Piešťany osem kovových plastík. Diela boli osadené v mestskom parku. Ich umiestnenie bolo konzultované s mestským úradom, Krajským pamiatkovým úradom, so správcami zelene aj s autormi projektu revitalizácie mestského parku v Piešťanoch, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

„Sme radi, že sa tento projekt podarilo dotiahnuť až do tohto štádia. V Piešťanoch sa nám otvoril priestor, ktorý inde nie je takto prístupný. Verím, že aj mestu Piešťany to prinesie určitý osoh a prehĺbenie daného charakteru, charakteru mesta ako galérie. Týmto by som chcel všetkým zainteresovaným vyjadriť vďaku a ochotu na projekte spolupracovať,“ uviedol Klement Trizuljak.

Nové diela v mestskom parku predstaví Mestské kultúrne stredisko Piešťany počas multimediálneho večera s názvom Nocturno 20. augusta 2021. Inšpiráciou pre podujatie bol najznámejší ročník výstavy Sochy piešťanských parkov s témou Polymúzický priestor (komisár Ľubor Kára), ktorý zahŕňal hudbu, svetelné i priestorové umenie. Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na hudobné vystúpenie a videomapping (svetelnú projekciu) na stene Domu umenia.

Osadenie diel sa realizuje v rámci projektu Piešťany – Mesto ako galéria. V minulom roku sa o spoluprácu na tomto projekte prihlásilo v rámci memoranda Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Služby mesta Piešťany, Ateliér 4D a rodina Trizuljakovcov. Projekt má dlhodobý charakter a má za cieľ rozvíjať potenciál a rozširovať umeleckú zbierku na území mesta Piešťany.

„Veľmi si vážime, že rodina Trizuljakovcov sa rozhodla umiestniť svoje diela práve v našom meste. Je to pre mesto Piešťany veľká pocta a dokresľuje to celú atmosféru kúpeľného mesta. Umenie, kultúra a sochy vždy patrili k Piešťanom a vždy boli a sú súčasťou piešťanských parkov. Vďaka rodine Trizuljakovcov je to ďalší príspevok k tomu špecifickému spojeniu, mestského parku, kúpeľného mesta a sôch,“ doplnil Peter Jančovič, primátor mesta Piešťany.

Osadenie plastík doplní prierezová výstava z tvorby Alexandra Trizuljaka (1945 – 1990), ktorá sa uskutoční v Dome umenia Piešťany. Jej otvorenie je naplánované na utorok 17. augusta 2021 o 18:00 hod. Trvať bude do 31. septembra. Na výstave sa kurátorsky podieľajú Sabina Jankovičová, Pavla Lazárková Trizuljaková a Linda Blahová. V rámci výstavy vyjde aj katalóg.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt je realizovaný s finančnou podporou oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Trnavského samosprávneho kraja a Mesta Piešťany. Na projekte sa podieľajú Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Služby mesta Piešťany, Ensana a oz. Čierne diery.

Text: Tlačová správa – MsÚ Piešťany / piestany.sk