Nová križovatka: Šoféri sa komplikácií obávať nemajú


Warning: Illegal string offset 'alt' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'sizes' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'large' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16
8
Inzercia

Minimálna vzdialenosť križovatiek na komunikáciách akou je Bratislavská cesta je podľa kompetentných dodržaná. Úplnú uzávierku počas výstavby neplánujú.

Realizácia novej predajne Lidl v areáli bývalej Tvorby rýchlo napreduje. Po chodníku okolo budúceho nákupného centra chodci aktuálne neprejdú, vodiči musia počítať s dopravnými obmedzeniami.

Štátu správu vo veciach ciest I. triedy vykonáva okresný úrad v sídle kraja. Podľa jeho prednostky Marty Gubrickej bude na tomto mieste vybudovaná styková križovatka riadená cestným svetelným systémom koordinovaným s dvoma najbližšími križovatkami.

„Vzdialenosť križovatiek určuje funkčná trieda cesty, cesta I. triedy vo funkčnej triede B 1 má  v zmysle STN 73 6110 minimálnu vzdialenosť 300 m (ak sa vytvára nová križovatka). Nebolo potrebné vydávať výnimku na vzdialenosť križovatky, nakoľko tam bolo existujúce pripojenie areálu Tvorby, ktoré sa rekonštruuje,“ uviedla vo svojej odpovedi prednostka Okresného úradu Trnava.

Križovatka je navrhnutá v zmysle príslušných technických noriem a bol vykonaný i dopravný prieskum a jeho následne posúdenie. „Pri správnom nastavení cestného svetelného systému by nemalo dochádzať k dopravným komplikáciám.“

Termín ukončenia výstavby Marta Gubircká nešpecifikovala, nakoľko aktuálne sa poľa nej realizuje iba hlavná stavba a stavebník zatiaľ neposlal informáciu o začatí realizácie križovatky. Cesta však má byť vždy prejazdná, aj keď s obmedzeniami. Úplná uzávierka nie je plánovaná.


V predchádzajúcich článkoch na tému výstavby predajni Lidl sme mylne informovali, že nad Bratislavskou cestou vznikne rampa pre peších. Nie je to pravda. Rampa zabezpečí iba prepojenie pre chodcov z chodníka situovaného na strane obytných domov. Jej účelom má byť prekonanie výškového rozdielu medzi chodníkom a cestou. Chodci však budú prechádzať cez cestu po priechodoch riadených svetelnou signalizáciou.

Za nesprávnu informáciu sa ospravedlňujeme.


 

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič