Nočná cyklojazda bude venovaná Dňu Zeme

Zraz účastníkov nočnej cyklojazdy bude v piatok 22. apríla 2022 na Námestí slobody, kde je zároveň štart cyklojazdy. Registrácia bude v čase od 19.00 hod. Predpokladaný štart je o 19.30 hod.

Trasa dlhá 6,6 km, ktorá je vhodná aj pre detských účastníkov, bude mať cieľ na parkovisku Lodenica. Na bezpečnosť účastníkov cyklojazdy bude dohliadať štátna a mestská polícia. Pre každého účastníka Piešťanskej nočnej cyklojazdy je pripravený malý darček. Svetlá na bicykloch – vpredu biele, vzadu červené sú povinné.

Ľudia si každoročne 22. apríla pripomínajú Svetový deň Zeme. Deň Zeme je medzinárodný ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na negatívne dopady ničenia životného prostredia. Jednou zo zásad ochrany okolitej prírody je aj ekologické cestovanie.

Ekologické cestovanie ˗ cestovať zodpovedne nepredstavuje niečoho sa vzdať alebo za všetko viacej zaplatiť. Predstavuje to oceniť miesto, ktoré navštevujeme a postupovať spôsobom, ktorý je priateľský k miestnemu životu a jeho budúcim generáciám.

Text: Tlačová správa – mesto Piešťany