No pain, no gain. ARTA pozýva na výstavu Pavla Trubena

Človek nie je tenisová loptička. Na výstave v piešťanskej ARTE je možné zistiť, čo ma spoločné tenis a umenie.

V kultúrno-kreatívnom centre ARTA otvorí výstavu už 15. septembra laureát Ceny Nadácie Novum vizuálny umelec Pavol Truben. Jeho výstava načrtne tému pracovného tlaku, nebojí sa pritom siahnuť po vlastných skúsenostiach.

Samostatná výstava Pavla Trubena sa dotýka témy duševného zdravia a pracovného tlaku, ktorá sa dnes čoraz častejšie dostáva do verejného diskurzu. Špecificky pritom čerpá najmä z osobného pohľadu človeka, pôsobiaceho v kultúre a v kreatívnom priemysle. Výstava je tak doteraz zrejme jeho najosobnejším projektom, a reflektuje jeho skúsenosť so syndrómom vyhorenia, ktorý býva spájaný skôr s pomáhajúcimi profesiami. Umenie je totiž často vnímané ako voľná, slobodná činnosť. Kto sa do neho však hlbšie profesne ponorí, čoskoro zistí, že je to ťažká hra, v ktorej neraz musíme sledovať, že naši protihráči sú rýchlejší, silnejší, schopnejší. Musíme sa vyrovnávať s našimi neúspechmi a ambíciami v oblasti, v ktorej je stupienok víťazov veľmi úzky a dosiahnu naň často len jedinci so špecifickým talentom a schopnosťami.

Aj z tohto dôvodu siaha Truben po paralele s tenisom, čo je vysoko individuálny, konkurenčný šport, v ktorom každý jedinec zápolí sám a podobne ako v umení sa každý stáva svojou vlastnou značkou. Tlak na výkon je enormný a mnohé ztenisových hviezd v posledných rokoch otvorene prehovorili o depresiách a vyhorení. Svet tenisu sa podľa kurátorky výstavy Jany Babušiakovej v jeho objektoch, inštaláciách, kresbách či grafikách odráža v náčiní aj pôdoryse ihriska, ktoré pretvára a kombinuje s povrazmi či klincamiza účelom demonštrácie neúnosného tlaku,zahltenosti a následnej straty zaužívaného fungovania v profesnom živote.

Pozýva diváka k spoluúčasti na akejsi duševnej ceste uzdravenia od vzniku problému cez jeho uvedomenie po akési terapeutické rozbitie starých vzorcov a ich následné nové zostavenie vrátane redefinovania vlastnej definície úspechu. Po celý čas však nezabúda na prostý fakt ľudskej krehkosti, fyzickej i psychickej. Stojí v ostrom kontraste proti často deklarovanému pocitu supermanstva, ktorý v nás vyvoláva dojem, že môžeme byť neopotrebovateľou donekonečna skáčucou tenisovou loptičkou.

Výstavu je možné vidieť do 5. novembra.

Text a foto: Tlačová správa KCC ARTA