Nepredať! Zveľadiť! Piešťanská Arta je príkladom

Zámer premeniť nevyužívané priestory na kultúrno-kreatívne centrum bol inšpiráciou k napísaniu knihy o možnostiach regenerácie budov a areálov, ktoré sú majetkom samospráv. Publikácia dostala názov Nepredať! Zveľadiť! Bývalá piešťanská továreň na cukrovinky je jedným z príkladov, že je to možné.

Autorský kolektív pod vedením urbanistky Miloty Sidorovej, na základe vlastnej skúsenosti s budovaním kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka, vybral z dvadsiatich podobných projektov z celého Slovenska sedem, ktoré v spolupráci s nimi spracovali ako prípadové štúdie tzv. komunitne a kultúrne orientovaného developmentu. Publikácia tak ponúka detailný postup, ako realizovať prerod opustenej budovy vo verejnom vlastníctve na centrum kultúry a inovácií.

„V čase, kedy samosprávy disponujú minimom verejného majetku, je rozhodovanie o každej budove, či areáli zásadnou otázkou. Našim cieľom bolo, aby sa mohli uskutočniť také systémové zmeny, ktoré by otvárali a rozširovali priestor občianskym iniciatívam pri zveľaďovaní budov a prostredia okolo nich,” dodáva Milota Sidorová.

Nápad spracovať publikáciu na túto tému vznikol už na konci roka 2018. V tom čase Trnavský samosprávny kraj pozastavil predaj nepotrebného majetku na základe rozhodnutia novozvoleného župana.

V tejto súvislosti oslovil Nadáciu Cvernovka s cieľom konzultácie pri oživovaní bývalej budovy Figara a neskôr SOU elektrotechnického v Piešťanoch. Práve vďaka tomuto kroku sa podarilo prepojiť lokálnu komunitu, ktorá mala ambíciu pretvoriť budovu na atraktívne miesto pre mladých a kreatívnych ľudí z Piešťan so zástupcami župy. Dnes v týchto priestoroch vzniká kultúrne a kreatívne centrum Arta.

„V Piešťanoch spolupracujeme s občianskym združením Iniciatíva Arta na vytvorení kultúrneho a kreatívneho centra. Tento typ inštitúcie v okolí chýba. V bývalej budove našej strednej školy, ktorá ešte predtým slúžila ako fabrika na výrobu cukroviniek, vznikne kultúrny priestor, obchod s lokálnym dizajnom, kaviareň, co-working, ateliéry, galéria i zero-waste zóna. Skrátka, ide o prvú praktickú ukážku toho, ako sa snažíme nášmu nevyužívanému majetku hľadať a nachádzať nové verejné funkcie, pričom kladieme dôraz na ich sociálny rozmer. Vydaním publikácie chceme inšpirovať a dodať odvahu ďalším samosprávam a miestnym komunitám,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Dominika Rusnáková, ktorá spolu s Pavlom Pillařom a Petrom Dvorským tvorí Iniciatívu ARTA, doplnila, že „vďaka spolupráci Nadácie Cvernovka a trnavskej župy vzniká nielen kultúrne a kreatívne centrum Arta v Piešťanoch, ale aj výborná publikácia pomáhajúca aktívnym ľuďom v regiónoch a samosprávach. Cieľom vzniku podobných miest je prirodzené prepájanie inovatívnych myšlienok, umenia, podpora kreatívneho priemyslu, lokálnych producentov, vzdelávania a občianskej spoločnosti.“

Kniha je unikátna tým, že okrem mapovania a analýzy projektov v jednotlivých krajoch rozoberá aj širšie tematické a legislatívne rámce. Zároveň obsahuje odporúčania a spôsoby pre prípravu kvalitného a komplexného projektu vo viacerých oblastiach. Nadobúda tým charakter manuálu pre jednotlivcov, občianske iniciatívy, či samosprávy sústreďujúceho sa na témy financovania, právnych a stavebných procesov, architektúry, ekológie, ako aj komunitného riadenia a budovania vzájomnej dôvery.

Zdroj/Foto: Tlačová správa TTSK