Nebudete v sobotu doma? Hlasovací preukaz si môžete vybaviť ešte dnes

Voliči na Slovensku musia voliť v príslušnej volebnej miestnosti na základe svojej adresy trvalého pobytu. Ak v sobotu 25. mája nebudú na tejto adrese, môžu radnicu najneskôr 24. mája osobne požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Ten umožňuje voliť v ktoromkoľvek okrsku na území Slovenska.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, ale len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

Európske voľby sa na Slovensku konajú v sobotu 25. mája od 7.00 do 22.00 h. Voliči zo Slovenska vyberú 14 europoslancov. Je to o jedného viac ako pred piatimi rokmi. Mandáty získa 13 zvolených kandidátov, štrnásty mandát bude Slovensku pridelený po odchode Veľkej Británie z EÚ.

V eurovoľbách kandiduje na Slovensku 31 politických subjektov, z ktorých si môže voliť vybrať jeden. V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov môže, ale nemusí, odovzdať prednostné hlasy zakrúžkovaním poradového čísla najviac dvoch kandidátov. Jeden hlasovací lístok potom vloží do obálky a následne do volebnej schránky.

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk