Nebezpečné látky v škole: Deti musia presťahovať

Žiaci sa niekoľko rokov učili v potenciálne škodlivom prostredí. Dodávateľ podlahových krytín, z ktorých sa toxické látky pravdepodobne vyparujú, mestskému úradu zatiaľ na reklamáciu neodpovedal.

Po minulotýždňovom premiestnení dvoch tried sa musia v nových priestoroch učiť aj ďalší žiaci II. stupňa Základnej školy na Holubyho ulici. Kontrolné laboratórium totiž zistilo nebezpečné látky aj v ďalších priestoroch jedného z pavilónov tejto školy.

Sú medzi nimi napríklad benzaldehyd a fenol – toxické látky nebezpečné pre zdravie. Deti sa v takomto prostredí učili niekoľko rokov a podľa niektorých rodičov bolo zvláštny zápach cítiť aj keď prišli domov.

Pravdepodobným zdrojom škodlivín sú lepiace a tmeliace materiály použité pri výmene PVC počas rekonštrukcie. Tá sa uskutočnila v roku 2010 a dodávateľom bola spoločnosť AGS spol. s.r.o. z Prievidza.

Mesto, ktoré je zriaďovateľom školy, minulý týždeň poslalo firme reklamáciu, do včera však nedostalo žiadnu odpoveď.

Škola sa obrátila aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, ten však neuznal merania, ktoré urobilo Kontrolné chemické laboratórium CO v Nitre, preto sa testy musia zopakovať.

Žiaci dotknutých tried sa však preventívne učia v nových priestoroch. Škola má totiž špecializované učebne a triedy školských družín, ktoré rýchle premiestnenie detí umožňujú.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: MsÚ