Namiesto spolupráce hádky

Súčinnosť zastupiteľstva a vedenia radnice pred voľbami sľubovali obe strany. Teraz bude spory primátora a niektorých poslancov riešiť polícia alebo prokurátora.

Primátor: Nabádali ste ma na trestný čin

Podanie trestného oznámenia na Jozefa Malíka avizoval na júlovom zastupiteľstve primátor Miloš Tamajka. Napätie medzi ním a niektorými členmi iniciatívy Spoločne pre Piešťany sa stupňuje na každom zasadnutí mestského parlamentu.

Naposledy Jozef Malík zhodnotil prvých 200 dní pôsobenia nového primátora. Vyčítal mu netransparentnosť pri prijímaní nových zamestnancov na mestský úrad, nedostatočnú komunikáciu s poslancami, neplnenie niektorých uznesení zastupiteľstva aj zneužívanie marketingových nástrojov radnice na vlastnú propagáciu.

Na výčitky ohľadom prijímania zamestnancov Miloš Tamajka reagoval pripomienkou, že ak nejde o vedúce funkcie, nemusí sa uskutočniť výberové konanie. Okrem zastupiteľstiev sa podľa neho konali minimálne tri neformálne stretnutia s poslancami. Vrátil sa aj k záznamu z kamerového systému na mestskom úrade a zopakoval, že ho nemohol zachovať, lebo by konal protizákonne.

„Dávam na vás trestné (oznámenie, pozn. red.) a to z toho dôvodu, lebo ste ma nabádali na zastupiteľstve, aby som vykonal trestný čin,“ dodal Tamajka.

Prednostka: Otázka o nákupe diskov je irelevantná

Pochybenia pri prijímaní zamestnancov vyčítal novému vedeniu mesta aj hlavný kontrolór. Vo štvrtok 2. júla poslanci zobrali na vedomie jeho správu o výsledkoch ukončených kontrol. V nej Peter Konečný konštatuje, že si vedenie radnice neplní niektoré povinnosti vyplývajúce zo zákona alebo interných smerníc.

Išlo o neposkytnutie súčinnosti pri vykonávaní kontroly v kauze nákupu pevných diskov zo soboty 7. marca. Prednostka Dáša Reháková sa bránila, že jediný problém bol v čase. „Termíny, tak ako boli, sa dodržať nemohli.“

Práve kamerový záznam z tohto dňa mal byť podľa poslancov zachovaný. V diskusii sa preto opakovane pýtali, čo sa vtedy na úrade dialo.

„Aký vážny dôvod bol, aby sa nákup dvoch kusov HDD realizoval dňa 07. 03. 2015 t.j. v sobotu a teda nie v pracovný deň?“ zopakoval otázku kontrolóra Jozef Malík.

„Tá otázka je irelevantná. Žiaden zákon nedefinuje, kedy môžete a kedy nemôžete niečo zakúpiť pre potreby firmy, úradu a podobne,“ odpovedala prednostka.

„Vysvetlil som to tým, ktorým som to mal. Vy nemáte v kompetencii zisťovať, čo som tam robil, s kým som sedel a čo som tam vykonával. V kompetencii to majú iné osoby, tým som to povedal,“ reagoval Miloš Tamajka.

Žabo-myšie vojny

Občania, ktorí boli na mestskom zastupiteľstve, sú z hádok znechutení. „Nezaujímajú nás vaše žabo-myšie vojny, osobné predvádzanie sa a spory. Chceme manažérov, ktorí aktívne hľadajú alternatívy, zdroje a robia všetko preto, aby sa podobné veci ako v piešťanskom hokej neopakovali,“ povedal za všetkých podpredseda fanklubu HFC 04 Piešťany Tomáš Stríženec.

Pred voľbami pritom spoluprácu obe strany deklarovali. „Vidím, aké je dôležité, aby boli zástupcovia mesta a najmä primátor, nezávislí od straníckych, či akýchkoľvek záujmov. Aby primátor dokázal komunikovať s poslancami zo všetkých politických strán, s osobnosťami, občianskymi aktivistami, podnikateľmi,“ píše vo svojom volebnom programe Miloš Tamajka.

„Spoluprácou mestského zastupiteľstva, primátora, odbornej verejnosti a aktivistov je možné konečne vyriešiť dlhotrvajúce problémy a obnoviť tak zašlú slávu nášho mesta,“ uvádzajú na svojej web stránke členovia iniciatívy Spoločne pre Piešťany.

Text a foto: Martin Palkovič

 

Inzercia