Nájdite si kurz, preplatí ho úrad práce

Doteraz sa uchádzači o zamestnanie z piešťanského regiónu vzdelávali v odboroch ako programátor obrábacích strojov, kaderníčka alebo mediátor. Nebolo ich však spolu ani tridsať. Často ani nevedia, že si kurzy môžu hľadať sami.

Potvrdila to Alexandra Beňová z kancelárie riaditeľky piešťanského úradu práce. Program, v rámci ktorého môže štát kurzy preplácať  má názov Re-pas a je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

„Výber konkrétnej rekvalifikácie  a hlavne poskytovateľa rekvalifikácie je na konkrétnom uchádzačovi o zamestnanie, klientovi úradu, ktorý si sám z verejne dostupných vzdelávacích kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem,“ uviedla Alexandra Beňová.

Úrad práce mu pritom musí aktívne pomáhať. Je potrebné splniť niekoľko podmienok. Prvou z nich je, že poskytovateľ rekvalifikácie má platnú akreditáciu. Nárok na preplatenie nákladov má iba uchádzač, ktorý za posledných päť rokov neabsolvoval cez úrad práce kurz s podobným alebo rovnakým zameraním. V prípade schválenia príspevku, musí uchádzač celý vzdelávací proces úspešne absolvovať a do stanoveného termínu predložiť potvrdenie.

„Termín realizácie projektu je od októbra 2014 do novembra 2015. Ukončenie realizácie  rekvalifikácie je do septembra 2015, posledný termín predloženia faktúry, resp. iného relevantného účtovného dokladu na úrad je 15. 10. 2015. Po tomto termíne nebude možné zo strany úradu tieto doklady akceptovať a uhradiť príspevok na rekvalifikáciu,“ pokračovala Alexandra Beňová.

Dodala, že žiadosť o rekvalifikáciu je potrebné predložiť príslušnému úraníkovi najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu.

V piešťanskom regióne podľa jej slov túto možnosť doteraz využilo iba 27 ľudí. Rekvalifikovali sa v profesiách ako programátor obrábacích strojov, kaderníčka, manikérka, vodič  vysokozdvižného vozíka, pracovník SBS, opatrovateľka, mediátor, kozmetička alebo účtovníčka.


Viac sa dozviete aj v informačnom letáku úradu práce.


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič