Na situáciu v TAVOS-e upozorňuje anonymný list

Vytvorenie dcérskej spoločnosti aj personálne otázky v Trnavskej vodárenskej spoločnosti chcú na mimoriadnom valnom zhromaždení riešiť akcionári. Miloš Tamajka na mestskej rade deklaroval predbežnú podporu týchto krokov zo strany primátora Trnavy. Tá je najväčším akcionárom spoločnosti.

Na situáciu v TAVOS-e sa vedenia radnice pýtal poslanec Jozef Malík. Viedol ho k tomu aj anonymný list, ktorí obdržali členovia zastupiteľstva aj primátor.

Miloš Tamajka mu odpovedal, že do 40 dní sa zíde valné zhromaždenie, ktorého jediným bodom bude zmena v orgánoch spoločnosti. Dodal, že vedenie firmy požiadal, aby sa dovtedy „vyvarovali krokov, ktoré môžu poškodiť spoločnosť, aby nerobili investície a úverové zaťaženia širokého rozsahu.“

Na túto tému opakovane hovoril aj s primátorom Trnavy. Peter Bročka zvolanie valného zhromaždenia, na ktorom sa udejú personálne zmeny, podľa Tamajku predbežne podporil.

Už v minulom roku sa začalo hovoriť o vytvorení dcérskej spoločnosti TAVOS-u, ktorá by mala zabezpečovať prevádzku vodovodov a kanalizácii. Akcionári to však nepodporili, chýbali ich ekonomické analýzy. Podľa niektorých by cez dcéru mohlo prísť k tunelovaniu materskej firmy.

Mestská rada schválila návrh Jozefa Malíka, aby o personálnych zmenách v kontrolných orgánoch tejto spoločnosti rozhodovalo zastupiteľstvo. Poslanci budú na túto tému hovoriť 30. apríla.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič