Na opravu zimného štadióna ide 120-tisíc eur, hotová musí byť v auguste

O pridelení finančných prostriedkov na čiastočnú rekonštrukciu chladiaceho zariadenia a strojovne zimného štadióna hovorili poslanci takmer dve hodiny. Radnica musí čo najskôr hľadať dodávateľa.

banner mdd

Problematiku najprv prerokovala mestská rada, ktorá odporučila vyhradiť na tento účel z mestského rozpočtu 120-tisíc eur. Nasledovala debata, v ktorej poslanci riešili aj osobné nezhody. Zazneli napríklad obvinenia z klamstva.

Poslanec Tomáš Hudcovič otvoril napríklad otázku výhodnosti zmluvy medzi samosprávou a ŠHK 37 Piešťany o prenájme zimného štadióna, ktorú v zápätí Remo Cicutto obhajoval šetrením prostriedkov mestského rozpočtu. Návrh na uznesenie šéf najsilnejšieho poslaneckého klubu nedal.

Diskusia skončila až procedurálnym návrhom Jozefa Beňačku. Zaradenie sumy 120-tisíc eur na rekonštrukciu chladiaceho zariadenia zimného štadióna poslanci následne schválili. Za tento návrh hlasovala väčšina z nich, proti bol Ján Jánošík, zdržali sa Juraj Brna, Andriana Drahovská a Peter Tremboš.

Peniaze na tento účel pochádzajú z úverových zdrojov a doteraz boli v rozpočte viazané na revitalizáciu Námestia SNP (105-tisíc eur) a zbúranie bývalej základnej školy na Sídlisku Adam Trajan (15-tisíc eur).

Na základe tohto rozhodnutia bude nasledovať verejné obstarávanie. Vyše polovicu predpokladaných nákladov tvorí nákup nového kompresora. Všetky práce je potrebné stihnúť do začiatku augusta, kedy štartuje príprava domácich hokejistov. V polovici augusta by sa mal v Piešťanoch uskutočniť Memoriál Ivana Hlinku.

Dnešné rozhodnutie zastupiteľstva je pozitívnym signálom pre ŠHK 37 Piešťany s. r. o.. Podľa poslankyne Ivety Babičovej, ktorá je členkou dozornej rady tejto spoločnosti, musí hokejový klub do 5. júna nahlásiť Slovenskému zväzu ľadového hokeja záujem spoluorganizovať spomínaný turnaj a do 26. júna by mal podať prihlášku do extraligy.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič