Na opravu strechy bývalého Figara vyhradila župa 220-tisíc eur

Investícia do niekoľko rokov nepoužívaných budov v centre má prispieť k ich premene na kultúrno-kreatívne centrum.

V júni na výjazdovom rokovaní v Piešťanoch krajskí poslanci súhlasili s premenou bývalého Figara na kultúrno – kreatívne centrum Arta. Jedným z prvých korkov smerujúcich k realizácii tohto plánu je oprava strechy, na ktorú včera zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vyhradilo 220-tisíc eur.

Niekoľko rokov prázdny areál Strednej odbornej školy technickej v Piešťanoch vlastní župa. „Vzhľadom na technický stav objektov je potrebná urýchlená rekonštrukcia striech,“ uvádzajú predkladatelia v návrhu na zmenu rozpočtu, ktorý včera schváli krajskí poslanci.

Zmluvu o forme spolupráce s iniciatívou Arta im Úrad TTSK na rokovanie zatiaľ nepredložil. Podľa informácií z júnového zasadnutia zastupiteľstva si župa ponechá kontrolu nad svojim majetkom, členovia iniciatívy budú mať výkonné kompetencie.

Minulý týždeň bola Arta prvýkrát otvorená pre verejnosť. V rámci festivalu Cinematik sa v bývalej jedálni premietalo, predtým otvorili galériu Vitrínky, ktorá sa nachádza na Kollárovej ulici. Podujatie dostalo názov Premiéra a jeho súčasťou bola aj prehliadka „nájdenej výstavy“ umeleckého projektu Dnes je. Zajtra bude.

Tá vznikla z vecí, ktoré v bývalom Figare zanechali predchádzajúci nájomníci. Ďalšia príležitosť vidieť túto výstavu a zoznámiť sa s projektom kultúrno-kreatívneho centra Arta bude v sobotu 21. septembra o 17.00 h.

O týždeň neskôr sa v Arte uskutoční Miš-Maš bazár, ktorý je zameraný na využitie a recykláciu starých a nepoužívaných vecí.

Text a foto: Martin Palkovič