Múzeum získalo vzácny, 1 800 rokov starý prsteň

Návštevníci Balneologického múzea budú môcť už čoskoro obdivovať šperk, ktorý vlastnila mladá žena. Našli ho ešte v roku 1933 v obci Krakovany-Stráže.

Bohaté nálezisko označujú archeológovia ako hrob č. 1. V čase vzniku Balneologického múzea v ňom pri ťažbe hliny našli napríklad rímske sklo, strieborné ostrohy, zlatú sponu a ďalšie predmety z bronzu a keramiky. V 30. rokoch minulého storočia ich zachránili členovia muzeálnej spoločnosti. „Dnes sú tieto nálezy pýchou archeologickej expozície Balneologického múza,“ hovorí jeho riaditeľ Vladimír Krupa.

Ďalšie vzácne predmety si však nálezcovia medzi sebou rozdelili. Získali a pravdepodobne väčšinu z nich aj zničili robotníci alebo majstri, ktorí v tom čase na ťažbe hliny pracovali. „Na základe dobových dokumentov sme vedeli, že v tomto hrobe bol zlatý nákrčník a prsteň. Práve ten sa múzeu podarilo vďaka podpore ministerstva kultúry získať od potomkov nálezcu,“ pokračuje Vladimír Krupa.

Prsteň je podľa neho vzácny najmä preto, že podobných šperkov z mladšej doby rímskej je na Slovensku málo. Pravdepodobne bol vyrobený na tomto území. Zdobí ho centrálny polodrahokam karneol a štyri ďalšie kamene, ktoré nie sú bližšie určené. Identifikovať by ich mali odborníci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Zlatý prsteň vystavia v archeologickej časti expozície Balneologického múzea. Verejnosť si ho bude môcť pozrieť od 4. februára. „Taktiež sme vydali knihu Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží, ktorej prezentáciu pripravujeme,“ uzatvára Vladimír Krupa.

Text a foto: Martin Palkovič