Múzeum zachránilo plagáty s maľbami Zdeňka Buriana

Balneologickému múzeu Imricha Wintera sa podarilo vďaka finančnej podpore – grantu poskytnutému Fondom na podporu umenia zreštaurovať štyri plagáty s reprodukciami malieb významného českého maliara a grafika Zdeňka Buriana (1905 – 1981).

Plagáty sú zaradené v prírodovednej zbierke múzea a slúžili ako školské pomôcky a využívali sa pri výučbe. V súčasnosti ide už o zberateľské artefakty k dejinám školstva a vzdelávania dokumentujúce vývoj pomôcok školského vzdelávania v Československu a teda aj na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia. Na našich plagátoch sú prehistorické zvieratá a ľudia – predchodcovia dnešného človeka.

Z. Burian je veľmi známy ilustrovaním dobrodružných a cestopisných kníh, menej známy svojou voľnou tvorbou, ale najznámejší ako „maliar praveku“. Vďaka spolupráci s paleontológmi a zoológmi (predovšetkým Josefom Augustom, Zdeňkom V. Špinarom a V. Mazákom a i.) ale i ďalšími odborníkmi z oblasti antropológie, paleobotaniky a súvisiacich vedných odborov vytvoril pôsobivé rekonštrukcie pravekých zvierat a ich sveta.

Reštaurátorka papiera Mgr. art Jana Krajčovičová postupne zreštaurovala súbor štyroch plagátov – „Mamut“, „Brontosaurus“, „Pithecanthropus“ a „Sídliště pračlověka ze starší doby kamenné“. Ako školské pomôcky ich vydali v 50. rokoch 20. storočia československé pedagogické nakladateľstvá v Prahe a v Banskej Bystrici.

V rámci reštaurovania vykonala obojstranné čistenie ich povrchov od usadenín a nečistôt, odstránila stopy po hmyze a hrdzi. Potom nasledovalo vlhčenie a predbežné lisovanie. Ďalšou etapou bolo doplnenie chýbajúcich miest papierovinou, scelenie roztrhnutí a zlomov a ich spevnenie a neutralizácia papiera. V záverečnej fáze citlivo vyretušovala doplnené miesta a poškodenia povrchu tak, aby boli farebne zjednotené.

Cieľom reštaurovania bolo navrátiť plagátom v maximálnej možnej miere pôvodný vzhľad a zamedziť ich ďalšej degradácii. Návštevníci múzea si ich budú môcť prezrieť v hlavnej expozícii múzea.

Text: Vladimír Krupa