Múzeum vystavuje archeologické poklady

Balneologické múzeum Imricha Wintera predstavuje na výstave s názvom Medzi Váhom a Malými Karpatmi najnovšie archeologické nálezy zo svojich zbierok. Sú to nálezy z Váhu a jeho štrkových náplav – unikátny súbor stredovekých sečných zbraní – mečov a tesákov nájdených v Drahovciach. Nechýbajú ani jednotlivé nálezy mečov z Hornej Stredy a Vrbového.

Zo štrkových náplav rieky Váh v Ducovom pochádza veľmi zaujímavý súbor kovových predmetov z praveku – zo staršej a strednej doby bronzovej (bronzový meč, surovina – medený koláč, medená sekerka), zo stredoveku a novoveku. Boli to zbrane – torzo meča, hroby oštepov a kopijí, torzá tesákov, ale i nástroje sekier, otka, kladivoko, podkovy a strmeň.

V ďalšej časti výstavy múzeum predstavuje nálezy z archeologických výskumov múzea v intraviláne obce Chtelnica – na Pekelnej a Husárskej ulici a v centre obce, ale i z výskumov v rokokovom kaštieli z 18. storočia. Počas výskumov kaštieľa sa našli i nálezy zo staršej panskej budovy – veľkej kúrie (kaštieľa) z obdobia 16. a 17. storočia. Odtiaľto pochádza aj unikátny, dnes už zreštaurovaný súbor keramických nálezov – kachlíc a fragmentov z kachľových pecí, honosnejšej keramiky, ktorá sa používa na stolovanie, fajansy, úžitkovej hrnčiny, ktorá sa používala na prípravu a uchovávanie jedál a fragmentov rôznych (aj honosnejších) sklenených nádob.

Výstavu dopĺňajú repliky stredovekých zbraní a výzbroje, nádherná replika brnenia zo 14. storočia a repliky výstroje rytiera – stredovekého bojovníka. Predmety zapožičala skupina historického šermu Argenti.

Výstavu Medzi Váhom a Malými Karpatmi môžete navštíviť do 28. apríla v pondelok až piatok od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 h. Nedeľa od 13.00 do 17.00 h.

Text: Balneologické múzeum I. Wintera Foto: Martin Palkovič