Múzeum predstaví knihu fotografií Piešťan, ktoré doteraz neboli publikované

Chcete sa dozvedieť viac o histórií Piešťan a prezrieť si historické fotografie? V spolupráci s Balneologickým múzeom Ľudovíta Wintera pripravili organizátori Vianočných trhov na štvrtok 13. decembra prezentáciu knihy Piešťany vo fotografií – od záveru monarchie po zánik ČSR.

Balneologického múzeum vo svojej najnovšej publikácií prináša unikátne zábery Piešťan z obdobia od od konca 19. storočia až po zánik prvej Československej republiky.

„V publikácii sme sa rozhodli priniesť reprezentatívny výber viac ako 600 historických fotografií a poskytnúť prostredníctvom nich čo najkomplexnejší obraz o zmenách, ktoré sa v Piešťanoch udiali. Sústredili sme sa i na originalitu, vyberali sme fotografie, ktoré boli doteraz len málo, alebo neboli vôbec publikované,“ informovali autori.

V knihe je zachytený tradičný život a architektúra (časti Staré Piešťany a Ľudia v krojoch), zmeny centra mesta a kúpeľov (kapitolky Piešťany – centrum mesta a Kúpeľný park).

Vývoj mesta ovplyvňovali termálne pramene a najmä rieka Váh, najdlhšia slovenská rieka, dopravná tepna, sila, ktorá poháňala lodné mlyny, povestná i svojimi povodňami. Túto problematiku reprezentujú kapitoly Kúpeľný park a Rieka Váh.

Stav kúpeľov a veľký rozvoj, ktorý nastal koncom 19. a začiatkom 20. storočia (kapitoly Staré kúpele a infanteristi, Grand hotel Royal a Rozvoj kúpeľov v závere monarchie) podnietil v krátkom období medzi dvoma svetovými vojnami zmenu charakteru Piešťan.

„Z veľkej, ale pomerne zanedbanej obce, sa zmenili na moderné kúpeľné mesto. Sú tu i kapitoly venované kultúre, športu, liečbe v kúpeľoch, návštevníkov zaujímalo i okolie Piešťan a jeho história. Zmeny prinášali konkrétni ľudia, nielen tí, ktorí tu žili, pracovali a podnikali, pôsobili v oblasti umenia a športu, ale aj tí, ktorí sem prichádzali ako návštevníci, pacienti kúpeľov, oficiálne návštevy predstaviteľov štátu, štátnej a verejnej správy, politických strán, československej armády a cirkví,“ doplnili autori.

Kniha bude v predaji od januára 2019 v hlavnej expozícii múzea v budove Kúpeľnej dvorany. Prenáška spojená s jej prezentáciou sa uskutoční na Vianočných trhoch vo štvrtok 13. decembra o 17.30 h.

Text: Tlačová správa – Vianočné trhy Foto: Archív Balneologického múzea I. Wintera