Music festival Piešťany patrí jubilantom aj mladým hudobníkom

V piatok 2. júna 2017 otvorí slávnostným ceremoniálom svoj 62. ročník music festival Piešťany (Piešťanský hudobný festival). Toto podujatie, ktorého kontinuita nebola od jeho založenia v roku 1956 nikdy prerušená, patrí k historicky najstarším a umelecky najzaujímavejším sviatkom hudby na Slovensku.

Usporiadatelia mfP 2017 – Umelecký súbor Lúčnica – Domu umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Slovenské liečebné kúpele Piešťany a. s., pripravili spolu s festivalovým výborom a umeleckou radou bohatý program aktuálneho ročníka, sľubujúci mimoriadne umelecké i spoločenské zážitky na koncertoch, výstavách i filmových večeroch.

Okrem koncertov významných domácich orchestrálnych telies akými sú Slovenský komorný orchester, Slovenská filharmónia a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, sa v Dome umenia predstavia i komorné telesá – Moyzesovo sláčikové kvarteto, inštrumentálne duo v skladbách pre organ a trombón, súbor starého jazzu a swingu Fats Jazz Band a zoskupenie štyroch hráčov na kontrabasy Bass Band.

Premiérovo zaznie symfonická tvorba aj z filmového plátna v kine Domu umenia. V podaní jedného z najlepších svetových orchestrov – Berlínskej filharmónie, budeme môcť počuť a vidieť v priamom prenose slávnu 9. symfóniu Antonína Dvořáka „Novosvetskú“ pod taktovkou dirigenta Gustavo Dudamela.

Veľké javiskové hudobné, vokálne a tanečné formy budú reprezentovať Štátna opera Banská Bystrica so slávnou operetou Čardášová princezná, Těšínske divadlo z Českej republiky s pôvodným muzikálom František z Assisi a Umelecký súbor Lúčnica s reprezentačným výberom tanečných choreografií, inštrumentálnych melódií a spevov slovenského folklóru z hlavných domácich regiónov.

„V programe tohtoročného festivalu sa jedinečným spôsobom spája tradícia i nový pohľad na umenie. Na jednej strane je to história a pamäť národa hodná úcty a obdivu a na druhej strane nová energia, mladosť a dravosť v umeleckom vyjadrovaní. Tieto zdanlivo protichodné smery vďaka festivalovému dianiu spolu zarezonujú v nádhernej symbióze,“ uviedol predseda festivalového výboru Marián Turner a dodal: „K takýmto podujatiam budú patriť oslavy významných životných jubileí veľkých osobností nášho kultúrneho života, ktoré si pripomenieme počas mfP 2017. Sú to deväťdesiatiny prvej dámy činohry SND pani Márie Kráľovičovej, hudobných skladateľov Milana Nováka a Ladislava Burlasa a hlavného choreografa a umeleckého šéfa Lúčnice Štefana Nosáľa. Pripomenieme si osemdesiate narodeniny emeritného rektora VŠMU a vynikajúceho flautistu Miloša Jurkoviča a šesťdesiatiny skladateľa, dirigenta a klaviristu Petra Breinera.“

V spolupráci s nimi, či v ich dielach sa predstavia vynikajúci domáci i zahraniční sólisti akými sú harfistka Katarína Turnerová, klavirista Pavel Gililov, huslista Ewald Danel, trúbkár Stanislav Masaryk, organisti Peter Mikula a Stanislav Šurín, hráč na trombón Juraj Mitošinka, ako aj kvarteto lesných rohov hráčov orchestra Slovenskej filharmónie.

Nový mladý pohľad na hudobnú interpretáciu svetových diel budú tvoriť hráči novozaloženého Slovenského mládežníckeho orchestra a Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave. Obe tieto telesá vystúpia na festivalovom pódiu premiérovo. Súčasťou programu budú aj promenádne koncerty na kúpeľnom ostrove v podaní salónneho orchestra z Ostravy, ktoré už tradične patria k obľúbeným oddychovým koncertom určeným pre kúpeľných hostí.

Podujatia mfP 2017 sa budú konať v Dome umenia, v kongresovej sále SLK, v hoteli Thermia Palace i na Kúpeľnom ostrove. Počas festivalu sa budú konať zaujímavé výtvarné a fotografické výstavy.

Zdroj: Tlačová správa organizátorov mfP 2017