Ministerstvo vnútra organizuje tábory pre deti zo sociálne slabších rodín

Pripravených je sedem štátnych zariadení. Prvý turnus začína už 13. júla 2015. Základnou podmienkou je vyplniť žiadosť, ktorú môžu rodičia nájsť na obecných alebo mestských úradoch, okresných úradoch a regionálnych úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tábory sú pripravené pre zdravé deti vo veku od 8 do 12 rokov, sú z rodín, kde minimálne jeden člen spoločne posudzovanej domácnosti je zárobkovo činný a celkový mesačný príjem domácnosti nie je viac ako 800 eur.

Vláda SR týmto sociálnym balíčkom chce podporiť práve tie sociálne slabšie rodiny, ktoré sa snažia zabezpečiť si základné životné potreby sami svojou prácou a nie sú odkázané len na sociálnu výpomoc štátu. Ak je v takejto rodine viac detí, ktoré by chceli ísť do tábora, každé musí mať vyplnenú žiadosť osobitne.

V prípade akýchkoľvek otázok môžu rodičia volať na bezplatnú linku 0800 222 222.

„Očakávame, že bude veľký záujem. Napriek tomu, že by sme chceli dopriať detský tábor každému dieťaťu, ktoré spĺňa podmienky, nie je to kapacitne možné. Preto bude výber uskutočňovaný v rekreačnom zariadení – žrebovaním. Žrebovať bude riaditeľ rekreačného zariadenia a zástupca regionálneho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Každé dieťa, ktoré bude vyžrebované, bude včas informované o tom, že si môže začať baliť kufor,“ informovala hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová.

Zdroj: Tlačová správa MV SR Ilustr. foto: MsP Piešťany