Ministerstvo prispeje na opravu telocvične na ZŠ F. E. Scherera

Mesto Piešťany bolo úspešné v rozvojovom projekte v regionálnom školstve. Reagovalo na výzvu ministerstva školstva na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj žiakov v oblasti telesnej a získalo 45-tisíc eur na rekonštrukciu telocvične na Základnej škole F. E. Scherera.

Ministerstvo na túto výzvu vyčlenilo 10 miliónov eur. Na jeden projekt bolo možné žiadať 200-tisíc na kapitálové a 5-tisíc eur na bežné výdavky. Radnica sa do výzvy zapojila s projektom rekonštrukcie telocvične pri Základnej škole F. E. Scherera v sume takmer 113-tisíc eur.

V podanom projekte sa počítalo s opravou strešného plášťa, výplní stavebných otvorov, bleskozvodu, podlahy telocvične, sociálnych zariadení aj cvičebného priestoru.

Bežné výdavky zahŕňali nákup lavičiek, podložiek na cvičenie, švihadiel, švédskych debien a ďalších pomôcok.

Rezort školstva na svojej webovej stránke už zverejnil zoznam úspešných žiadateľov o dotáciu, medzi ktorými sú aj Piešťany. Na rekonštrukciu telocvične na deviatej základnej škole pôjde celkovo 58 420 eur, pričom spoluúčasť samosprávy je 13 220 eur.

Zdroj: piestany.sk