Ministerstvo o osude riaditeľky nemocnice nerozhodlo

Rezort vnútra zatiaľ nemá spis z Trnavy, konanie preto doteraz ani nezačalo. Mária Domčeková sa proti rozhodnutiu okresného úradu odvolala pred troma týždňami.

Riaditeľka Nemocnie Alexandra Wintera nesúhlasí s tým, že je vo svojej funkcii v rozpore so zákonom. Vo veci jej odvolania proti rozhodnutiu Odboru opravných prostriedkov Okresného úradu Trnava by malo konať ministerstvo vnútra.

„Rozhodnutie v tejto veci zatiaľ nepadlo. Do dnešného dňa nebol Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správy doručený originál administratívneho spisu zo správneho orgánu, ktorý konal v prvom stupni, ku konaniu o opravnom prostriedku,“ uvádza vo svojom stanovisku rezort.

Podľa zákona je povinný rozhodnúť do 30 dní od začatia konania, teda od doručenia spisu. Vo zvláštnych prípadoch to môže byť až 60 dní.

Podľa Márie Domčekovej nemá protest prokurátora ani posledné rozhodnutie okresného úradu oporu v zákone. Riaditeľkou Nemocnice Alexandra Wintera je od jesene 2012.

Novovzniknutá správna rada, v ktorej malo ministerstvo zdravotníctva štyroch členov namiesto pôvodných troch, ju nechala zapísať do registra neziskových organizácií. Zástupcovia zamestnancov Alan Suchánek a Magdaléna Kovačovičová voči tomu už vtedy protestovali.

Text a foto: Martin Palkovič

Inzercia