09.12.2016 # 11:26 # 11:26

Mikuláš navštívil klientov zariadení sociálnych služieb

Inzercia

Predvianočný čas je opäť tu. Okrem zhonu, čo všetko treba stihnúť do konca roku, nákupov darčekov, je to aj čas tradícií. Krásnych tradícií, ktoré sa oplatí zachovávať. Jednou z nich je aj aj noc svätého Mikuláša, ktorý za odmení po zásluhe naše konanie počas celého roka.

Odmeňovalo sa aj v Materskom centre Úsmev v Piešťanoch. Sladkých balíčkov bolo plné vrece, žiadne uhlie pre neposlušné deti. Také deti predsa do našeho Materského centra vôbec nechodia. I keď niektoré si spytovali svedomie a neisto hľadeli na Mikuláša čo im to doniesol. Ale Mikuláš je dobrotivý a drobné prehrešky prehliadol. Trošku sa s deťmi pozabával spolu s čertom a anjelom a vydal sa na cestu do noci.

Nekončili totiž v Materskom centre Úsmev, ale si to namierili po iných zariadeniach sociálnych služieb v meste Piešťany. Mikuláš neteší predsa len deti, a tak postupne prekvapil pacientov na detskom oddeleni v Nemocnici A. Wintera, obyvateľov Zariadení opatrovateľskej služby na Kalinčiakovej ulici, neobišiel ani Zariadenie opatrovateľskej služby Lumen a Zariadenie pre seniorov Vila Julianna.

Seniori boli milo prekvapení, kto ich to prišiel pozrieť a tak trošku pospomínali na mladšie časy. Mohli sa potešiť nielen z návštevy, ale aj z baličkov, cukríčkov či ovocia. Určite ich hrialo aj to, že sa na nich nezabudlo. Áno aj o tom sú naše tradície.

mikulas_8mikulas_1 mikulas_2 mikulas_3 mikulas_4mikulas_6 mikulas_7

Text a foto: Marcela Vrbová

X