Mesto prišlo o svojho zástupcu v spoločnosti Letisko Piešťany

Stanislav Brečka sa vzdal funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Letisko Piešťany. Odôvodnil to spôsobom fungovania orgánov tejto firmy a jej neodborným vedením. Mesto v dozornej rade zastupoval necelé tri mesiace. Odstúpil 13. októbra 2017.

„Dôvodom môjho vzdania sa funkcie boli moje zistenia ohľadom spôsobu fungovania orgánov spoločnosti a následne skutočnosť, že z mojej pozície radového člena DR som nemal možnosť akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie spoločnosti,“ vysvetlil v liste adresovanom primátorovi Stanislav Brečka.

„Z môjho trojmesačného pôsobenia vo funkcii a po preštudovaní všetkých dostupných materiálov spoločnosti, ale takisto aj na základe dlhoročných skúseností vo funkcii krízového manažéra, kde som sa potýkal s podobnými prípadmi musím konštatovať, že predstavenstvo a riaditeľ spoločnosti vedú spoločnosť pre mňa neprijateľným a neodborným spôsobom, ktorý nie je v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých akcionárov,“ dodal S. Brečka.

Podľa primátora Miloša Tamajku sa potvrdilo, že „dozorná rada dlhodobo neplní svoju funkciu a jej členova neupozorňujú na chyby predstavenstva a manažmentu letiska.“ Návrhy S. Brečku na riešenie situácie neboli podľa primátora zapracované.

Dozornej rade Letiska Piešťany predsedá Tamajkov predchodca vo funkcii primátora Remo Cicutto, ktorý je poslancom mestského aj krajského zastupiteľstva.

Ekonóm a právnik Stanislav Brečka viedol do leta 2016 spoločnosť Horezza, pod ktorú patrí aj bývalý Vojenský kúpeľný ústav. Z tejto funkcie ho bez udania dôvodu odvolal minister obrany Peter Gajdoš.

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk