Mesto ignoruje cyklistov, chodník pre nich Pod Párovcami nepostaví

Radnica sa chystá opraviť chodník pre peších na Ulici Pod Párovcami za 136-tisíc eur, ale bez priestoru vyhradeného na cyklistický dopravu. Ignoruje tak vôľu členov komisie aj zastupiteľstva.

Po Sládkovičovej ulici bude v Piešťanoch zrekonštruovaná ďalšia komunikácia, na ktorú by sa pohodlne zmestil aj pás pre cyklistov. Mestský úrad nečaká na štúdiu cyklotrás, podľa ktorej by mal postupovať. Minulý týždeň zverejnil zmluvu so spoločnosťou Cesty Nitra za 136-tisíc eur s DPH.

Podľa nej má byť za dva mesiace od odovzdania stavby opravený chodník pre peších na základe približne desať rokov starého projektu. Ten nezahŕňa výstavbu koridoru pre cyklistov, aj keď členovia dopravnej komisie mestského zastupiteľstva upozorňovali, že by sa na túto ulicu pohodlne zmestil.

Radnica by však musela nechať vypracovať nový projekt, ktorý by zohľadňoval súčasné požiadavky. Z neznámych dôvodov sa tomu vyhýba a na otázky napriek prísľubom nereaguje.

„Mesto v súčasnosti obstaráva štúdiu cyklotrás v starých Piešťanoch. Po jej spracovaní mesto pristúpi k rekonštrukcii chodníka pre peších. Ak by štúdia hovorila o budovaní chodníka aj pre cyklistov, tak sa bude projektová dokumentácia prepracovávať a až následne môže dôjsť k realizácii,“ znela odpoveď zo sekretariátu primátora z konca januára, keď sme sa pýtali, či vznikne Pod Párovcami aj pás pre cyklistov.

Rovnakú otázku z 20. februára nechal sekretariát primátora bez reakcie. Práve v ten deň bola zverejnená zmluva s firmou Cesty Nitra, na základe ktorej môže začať rekonštrukcia.

Mesto pod vedením Miloša Tamajku tým porušuje jeden z jeho predvolebných sľubov: „Budem sa usilovať, aby sa pokračovalo v realizácii nových cyklochodníkov s prepojením južnej časti mesta so severnou pre bezpečný presun na bicykli.“

Počas jeho funkčného obdobia vzniklo iba 322 metrov cestičky pre cyklistov okolo potoka Dubová v úseku pri obchodnom dome Prior.

Chodník pre peších na Ulici Pod Párovcami má byť zo zámkovej dlažby a asi o 1 meter ho posunú smerom do mestského parku. Od parkovacích miest na vozovke ho oddelí zelený pás. Či ho parkujúce autá nebudú poškodzovať, je otázne.

Text a foto: Martin Palkovič