Mesto chce zatepliť Základnú školu na Mojmírovej ulici

Energetická záťaž objektov piatej základnej školy je veľmi vysoká. Radnica odhaduje, že zateplením všetkých budov by sa mohla ročne usporiť asi polovica nákladov na spotrebu zemného plynu. Aj preto žiadajú peniaze z Environmentálneho fondu.

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie mesto poslalo začiatkom októbra. Na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov Základnej školy Mojmírova v Piešťanoch – pavilóny A+B+C+D chce 192 789 eur.

Projekt počíta so zateplením a novými vonkajšími omietkami na všetkých štyroch objektoch. Dotácia by hradila aj výmenu okien a zasklených plôch na fasáde telocvične. Ďalej by boli opravené vstupné vchody, chodníky a strechy prekrytia vstupov a realizovali bezbariérové vstupy na troch objektoch.
Prevádzkové náklady na spotrebu energie – zemného plynu sú ročne vo výške asi 50-tisíc eur.

Po zateplení sa počíta s úsporou približne 23-tisíc eur ročne. Celkové náklady na projekt sú 202 936 eur vrátane DPH. Mesto by sa na opravách podieľalo päťpercentným spolufinancovaním vo výške 10 147 eur.

Základná škola na Mojmírovej ulici bola uvedená do prevádzky v roku 1968 a v súčasnosti je v nevyhovujúcom technickom aj hygienickom stave. V priebehu viac ako štyridsiatich rokov boli totiž na budovách vykonané len nevyhnutné opravy pre zachovanie funkčnosti.

V rokoch 2002-2004 boli vykonané opravy strechy na pavilóne A, vyhotovenie sedlových striech s odvedením zrážkových vôd do kanalizácie. V roku 2012 boli vykonané výmeny výplní otvorov na fasádach budov A, B, C. V roku 2013 získalo Mesto Piešťany dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na výmenu okien v troch pavilónoch. Telocvičňa je v pôvodnom stave. Jednotlivé objekty majú poškodené časti obvodového plášťa, vonkajšie omietky a klampiarske výrobky.

Text a foto: piestany.sk