Mesto chce opraviť Štúrovu ulicu, má na to 200-tisíc eur

Komunikáciu v širšom centre Piešťan opravia takmer v celej dĺžke, od kruhovej križovatky s Námestím 1. mája po križovatku so Štefánikovou ulicou pri Vile Dr. Liska. V mestskom rozpočte je na to vyhradených 200-tisíc eur.

„Miestna komunikácie je v zlom technickom stave a nutne vyžaduje rekonštrukciu,“ informuje radnica prostredníctvom svojej web stránky.

Štúrova ulica je pre automobilovú dopravu jednosmerná s protichodným cyklistickým chodníkom a chodníkmi na oboch stranách cesty. V smere jednosmernej premávky sú pritom vyznačené pozdĺžne parkovacie miesta.

„Navrhované šírkové  parametre  rekonštrukcie komunikácie vychádzajú z existujúceho usporiadania nakoľko rekonštruovaná komunikácia má šírkové usporiadanie limitované existujúcou zástavbou. V zmysle projektovej dokumentácie, ktorú pripravuje v súčasnosti projektant Ing. Stanislav Chmelo – SDI, je naplánované vykonať kompletnú rekonštrukciu vrátane úpravy podložia a potrebného vyspádovania v zmysle platných technických noriem, rekonštrukciu chodníkov a sadbové úpravy vrátane sanácie vybraných drevín,“ uvádza ďalej radnica.

Ulica má byť opravená v tomto roku, v rozpočte je na to vyhradených 200-tisíc eur. Verejné obstarávanie môže cenu rekonštrukcie znížiť.

Mesto už zverejnilo zmluvu na projektovú dokumentáciu. Jej cena je 10 800 eur s DPH.

Text: Martin Palkovič Foto: piestany.sk