Mesto avizuje opravu Štúrovej ulice, súvisí s ňou výrub stromov

Štúrovu ulicu čaká kompletná rekonštrukcia. Mesto Piešťany ju chcelo realizovať už pred troma rokmi, jeho predchádzajúce vedenie však ustúpilo tlaku verejnosti.

Na opravu komunikácie, ktorá podľa radnice patrí medzi najhoršie v Piešťanoch, je v rozpočte vyhradených 393 600 eur. Samospráva ju plánovala opraviť už v roku 2018, vtedy sa hovorilo o nutnosti vyrúbať pritom najmenej 15 stromov. V niektorých prípadoch ide o viac než 60-ročné lipy.

Výrub radnica avizuje aj teraz: „Z celkového počtu 22 kusov listnatých stromov sa na riešenej ploche nachádza 15 kusov líp malolistých a 7 kusov mladých výsadieb líp veľkolistých. Výrub sa bude týkať 21 kusov stromov, v uvedenom úseku rekonštrukcie zostane len jeden existujúci strom.“

Stromy majú byť vyrúbané do 31. marca. „Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav vozovky a navrhované dopravné riešenie nie je možný iný postup, ako asanácia pôvodných drevín a ich nahradenie novou výsadbou,“ informuje ďalej radnica s tým, že samozrejmosťou je výsadba nových stromov.

Aj v minulosti mesto uvádzalo ako dôvod výrubu fakt, že stromy rastú nad inžinierskymi sieťami, čo môže spôsobiť prevádzkové problémy. Korene viacerých z nich zdvíhajú asfalt alebo zužujú priestor na chodníkoch.

„V neposlednej rade stromy dožívajú svoj prirodzený vek štandardný pre ulice (cca 70 rokov), nie sú perspektívne a preto doporučujeme využiť aktuálnu úpravu komunikácie a zlúčiť ju s novou výsadbou uličnej aleje tým istým druhom stromu s užšou korunou vhodnou pre dnešné podmienky,“ uvádza sa v správe dendrologického prieskumu.

Iniciátori petičnej akcie, ktorá vznikla v roku 2018, chceli zachrániť aspoň časť stromov. „Prosím ľudia pomôžte, chcú nám tu vypíliť naše národne stromy, 60-80-ročné zdravé lipy kvôli novému chodníku a ceste, veríme, že sa dá chodník aj cesta urobiť aj tak, že sa stromy obídu. Vo svete, v iných mestách si ľudia stromy vážia, vážme si aj my a skúsme ich zachrániť,“ znela výzva k podpisu petície.

Tá nakoniec zabrala a vtedajší primátor Miloš Tamajka rozhodol o odložení rekonštrukcie Štúrovej ulice.

Text a foto: Martin Palkovič