Mená kandidátov na post hlavného kontrolóra sú oficiálne známe

Mestskému úradu poslalo prihlášky desať ľudí, o funkciu hlavného kontrolóra mesta Piešťany sa však bude uchádzať iba osem z nich. Jedného komisia vylúčila a jedna kandidátka svoju prihlášku písomne stiahla.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční v utorok 28. februára počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. V Piešťanoch nie je táto funkcia obsadená od konca decembra, keď Peter Konečný oznámil, že sa jej vzdáva.

Jeho nástupcom chcú byť Martin Antolík, Zita Bruncková, Zuzana Habartová, Martin Chmelík, Vladislav Jopek, Dana Macejková, Stanislav Mikuš a Martin Svorad. Každý z nich dostane šancu vystúpiť pred zastupiteľstvom a predstaviť sa.

Niektorých však už poslanci dobre poznajú. Kandiduje aj ich kolegyňa a členka iniciatívy Spoločne pre Piešťany Zita Bruncková. Kontrolórom chce byť aj doterajší šéf oddelenia finančných služieb mestského úradu Stanislav Mikuš.

Hlavný kontrolór je zamestnanec samosprávy, ktorý vykonáva dohľad nad zákonnosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom mesta. Kontroluje jeho príjmy a výdavky a tiež má kompetenciu kontrolovať inštitúcie zriadené samosprávou. Zastupiteľstvo ho volí na 6 rokov.

Jeho základný plat je v Piešťanoch okolo 2-tisíc eur a poslanci mu môžu pridať aj zákonom stanovenú odmenu do výšky 30%.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič