Maturanti ako legislatívci európskeho práva

Gymnazisti – Andrej Beňačka a Katarína Černoková (obaja zo 4.C), víťazi krajského kola súťaže Rozhoduj o Európe, sa v dňoch 22. – 26. januára 2020 zúčastnili v Bratislave na celoštátnom kole medzinárodného simulovaného zasadnutia inštitúcií Európskej únie.

Počas piatich dní mali naši maturanti možnosť aktívne sa spolupodieľať na tvorbe práva v legislatívnom procese inštitúcií EÚ v pozíciách europoslancov a europoslankýň politických frakcií štrasburského parlamentu, či ako ministri a ministerky v Rade Európskej únie.

Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch participovalo na projekte aktívnou účasťou víťazných študentov realizovanom pod záštitou agentúr EUTIS a SFPA. Projekt o EÚ slovenským a českým stredoškolákom priblížil pútavým spôsobom medzinárodnú politiku a právo, prehĺbil ich komunikačné schopnosti a zručnosti vedenia negociačných procesov i diplomatických vyjednávaní, pričom v neposlednom rade im umožnil nadviazať cenné kontakty.

Okrem samotných rokovaní malo 65 študentov z Čiech a Slovenska možnosť spolupracovať v rámci projektu „Štruktúrovaného dialógu s mládežou“ aj s europoslancami obidvoch krajín a s významnými politikmi česko-slovenských regiónov.

Súčasťou tejto prestížnej akcie bol aj vedomostný kvíz o Európskej únii, v ktorom zvíťazil maturant Andrej Beňačka.

K víťazstvu i vzornej reprezentácii školy našim študentom srdečne blahoželáme!

Text a foto: Peter Rusnák