Lido chcú chrániť. Návrh prešiel cez mestskú radu (mapa)

Vjazd automobilov, kempovanie, ale aj voľný pohyb psov v južnej časti Vážskeho ostrova chce radnica zakázať. Návrh na vyhlásenie Lida za obecné chránené územie prešiel v pondelok mestskou radou bez pripomienok. Teraz je potrebný súhlas zastupiteľstva.

Mesto sa dohodlo s vlastníkmi pozemkov aj so správcom toku a poslancom predložilo návrh všeobecne záväzného nariadenia. V prípade jeho schválenia budú mať autá vjazd na Lido zakázaný, ale nebude tam možné ani táboriť, využívať toto územie na prenocovanie a pri organizovaní podujatí bude nutné povolenie.

S autami a karavanmi na Lido prichádzajú najčastejšie rybári. Počas leta sa preto breh Váhu podobá na autokemping. Tvrdenia, že po sebe nechávajú neporiadok, rybári odmietajú a hovoria, že brehy upratujú aj po iných návštevníkoch. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Piešťany zorganizovala niekoľko brigád, ktorých účelom bolo vyčistenie tejto lokality od odpadkov.

Vjazd automobilov na Lido pred rokmi platil, bez povolenia tam kedysi nebolo možné organizovať ani kultúrne a športové akcie.

V návrhom na ochranu tohto územia v pondelok bez výhrad súhlasili členovia mestskej rady. Vo štvrtok 27. augusta sa tým bude zaoberať mestské zastupiteľstvo.

V prípade ich súhlasu, bude celková výmera chráneného územia 8,2 ha. Z časti ide o vŕbovo-topoľový nížinný lužný les. Tento typ patrí z faunistického hľadiska medzi najdôležitejšie biotopy na Slovensku.

Faunu tvoria vodné vtáky, napríklad labuť veľká a beluša veľká, ktoré patria k druhom európskeho významu. Na suchozemských biotopoch bolo zaznamenaných okolo 48 druhov vtákov, pričom k európsky významným druhom patrí žlna sivá, strakoš obyčajný a škovránok stromový. Spomedzi cicavcov sú vzácne netopiere. Na Lide zaznamenali výskyt až pitiach druhov. Obojživelníky zastupujú napríklad skokan štíhly a jašterica zelená.

Mesto sa na vyhlásení obecného chráneného územia dohodlo s majiteľmi dotknutých pozemkov. Val a brehy Lida sú majetkom štátu, v správe ich má Slovenský vodohospodársky podnik. Ostatné parcely s približnou výmerou 73 000 m2 vlastnia Slovenské liečebné kúpele Piešťany.

Voľný pohyb psov bude aj naďalej možná na chodníku okolo Biskupického kanála, medzi Húpacím mostom a kynologickým areálom.