Lávku opäť uzavrú, musia vymeniť kompozitné dosky

Povrch pochôdznej časti lávky pri Krajinskom moste v septembri v rámci reklamácie kompletne vymenia. Mesto za to platiť nebude.

Subdodávateľ firmy, ktorá lávku pri Krajinskom moste rekonštruovala, uznal reklamáciu. Na základe nej budú vymenené kompozitné dosky na pochôdznej časti, ktoré boli po niekoľkých týždňoch používania poškodené. Ako prvý o tom informoval Piešťanský týždeň, radnica túto informáciu potvrdila s tým, že na lávke budú platiť obmedzenia približne 14 dní.

„Spoločnosť Lumiza s.r.o. potvrdila listom zo dňa 17.05.2021 vzniknuté vady na vrchnej protišmykovej vrstve inštalovaných kompozitných dosiek a uznala reklamáciu zo strany mesta Piešťany za oprávnenú,“ píše sa v stanovisku radnice.

Dodávateľ rekonštrukcie lávky odstráni vzniknuté vady demontážou existujúcich kompozitných dosiek a namontuje nové. Predpokladaný termín je september 2021. „V rámci opravy sa predpokladá obmedzenie dopravy a uzatvorenie lávky na dobu 14 dní. Mesto za výmenu nových kompozitných dosiek nebude nič platiť,“ uvádza ďalej radnica.

Podľa zmluvy, ktorú mesto a dodávateľská firma uzavreli v lete minulého roka, je záručná doba 60 mesiacov a začína plynúť „odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.“ Ďalej je v nej uvedené, že nátery majú záruku 15 rokov.

Obe strany sa dohodli, že počas záručnej doby má radnica právo požadovať bezodplatné odstránenie prípadných nedostatkov.

Lávku pri Krajinskom, ktorá bola kvôli bezpečnosti uzatvorená 16 mesiacov. Jej rekonštrukcia trvala 8 mesiacov a stála 721-tisíc eur. Mestu Piešťany pomohli s finančnými nákladmi na tento projekt Trnavský samosprávny kraj, Trnavská vodárenská spoločnosť, Slovak Telekom a Slovenský plynárenský priemysel.

Text a foto: Martin Palkovič