Ľadové medvede sa na Štefana okúpu vo Váhu

V Piešťanoch sa aj tento rok stretnú „ľadové medvede“ z viacerých slovenských klubov, aby sa počas vianočných sviatkov osviežili ľadovou vodou z Váhu. V našom meste položil základy otužovania Karol Kevan, tradičné štefanské plávanie je venované jeho pamiatke.

V nedávnej minulosti sa otužilecká sezóna otvárala 30. decembra, ale v súčasnosti sa otužilci stretávajú od októbra do apríla.

Na začiatku sezóny má voda okolo 10 stupňov, v najchladnejších zimných dňoch iba jeden stupeň. Trénovaní otužilci v takejto vode môžu podľa odporúčaní stráviť maximálne 20 minút, začiatočníkom stačí aj jedna, či dve minúty.

V Piešťanoch sa stretávajú otužilci z Piešťan, Bratislavy a okolitých miest a obcí. Povzbudiť ich môžete prísť vo štrvrtok 26. decembra o 14.00 h na nábreží Váhu pri hoteli Magnólia.

Titul. foto: Mário Petlák