Kuchynský odpad budú Piešťanci zbierať do BIO vreciek

Každá domácnosť dostane košík s vetracími otvormi a rozložiteľné vrecká (ilustračná foto, prevzatá z web stránky mesta Trnava). Po naplnení kuchynským odpadom ich bude treba odniesť do jedného z vyše sto špeciálnych kontajnerov. Na Slovensku sa ročne vyprodukuje 500-tisíc ton takéhoto odpadu. Mestá a obce musia podľa zákona zabezpečiť jeho triedenie a zhodnocovanie.

Piešťanská radnica pripravuje zavedenie zberu kuchynského odpadu. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa začne. Na svojom májovom zasadnutí mestskí poslanci prerokujú novelu všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch, ktorá so zavedením zberu kuchynského odpadu v Piešťanoch súvisí.

Mnohé slovenské mestá odštartovali skúšobný zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu už začiatkom tohto roka. Napríklad obyvatelia Trnavy od januára postupne podľa lokalít dostávajú košíky a vrecká na triedenie. V Hlohovci môžu vkladať kuchynský odpad do kontajnerov na vybraných miestach a na základe skúseností z tohto pilotného zberu radnica nastaví podmienky pre celé mesto.

Piešťany zatiaľ o zbere kuchynského odpadu informovali iba prostredníctvom dôvodovej správy k novele všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch, ktorú tento týždeň prerokujú komisie mestského zastupiteľstva. Vyplýva z nej, že aktuálne je systém zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov zabezpečený v Zbernom dvore, kde môžu obyvatelia odovzdať tieto odpady do špeciálnych nádob s objemom 660 litrov.

V blízkej budúcnosti po celom meste pribudne 101 kusov takýchto nádob. Vyvážané budú dvakrát týždenne a štyrikrát ročne prebehne ich dezinfekcia.

„Do každej domácnosti na území mesta Piešťany budú distribuované nádoby – perforované košíky s vetracími otvormi a biodegradovateľné vrecia (100 % kompostovateľné, rozložiteľné) na ukladanie kuchynského odpadu,“ uvádza sa ďalej v dôvodovej správe k novele VZN odpadoch.

Ide o zvyšky jedál, potravín, ovocia, zeleniny, pečiva a obilnín. Ku kuchynským odpadom nepatria obaly znečistené potravinami, ale ani jedlé oleje a tuky.

Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe, čas na zavedenie zberu sa však radnici kráti. Musí sa riadiť platnou legislatívou, ktorej cieľom je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Ročne sa ho na Slovensku vyprodukuje vyše 500-tisíc ton a končí prevažne na skládkach. Zvyšky potravín produkujú tzv. skládkový plyn, ktorý má negatívny vplyv na životné prostredie a súvisia s ním aj viaceré zdravotné riziká.

Kuchynský odpad vyprodukovaný v Piešťanoch by sa mal zhodnocovať v tunajšej kompostárni, ktorá však bola postavená na spracovanie zbytkov z údržby zelene. Mesto sa uchádza o dotáciu z Environmentálneho fondu na nákup hygienizačnej jednotky – fermentora umožňujúceho spracovanie kuchynského odpadu.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: Mesto Trnava