Krajské kolo olympiády na piešťanskom gymnáziu pod záštitou primátora

Vo štvrtok 6. februára sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch stretli študenti – víťazi školských kôl dvanástich stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja v krajskom zápolení Olympiády ľudských práv.

22. ročník stredoškolskej súťaže slávnostným príhovorom otvoril riaditeľ gymnázia Mgr. Radim Urban spolu s primátorom mesta Dr. Petrom Jančovičom, ktorý opätovne prevzal záštitu nad krajským kolom olympiády.

Po dopoludňajšom testovaní odborných znalostí z oblasti domáceho i európskeho práva postúpilo do popoludňajšieho 2. kola ústnej časti súťaže viacero úspešných riešiteľov testu, z ktorých následne odborná porota vybrala 8 najlepších kandidátov do celoštátneho kola.

To sa bude konať ako viacdňová súťaž v jarnom termíne v účelovom zariadení Ministerstva spravodlivosti SR v Trenčianskych Tepliciach. Diplomy a vecné ceny, ktorými olympijskú súťaž podporil primátor mesta Piešťany, Okresný úrad v Trnave, Trnavský samosprávny kraj, Trnavská univerzita v Trnave a Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch, víťazom slávnostne odovzdali členovia hodnotiacej komisie spolu s učiteľom gymnázia a krajským koordinátorom olympiády doc. Petrom Rusnákom.

Ako pozvaný lektor prispel ku skvalitneniu krajského kola súťaže pútavou odbornou prednáškou o demokracii a antipolitike politológ Dr. Pavol Krištof z Trnavskej univerzity.

Zaujímavá prezentácia vyvolala živú diskusiu medzi hosťami, študentami i pedagógmi o nadchádzajúcich parlamentných voľbách a zodpovednom správaní sa politikov.

Piešťanské gymnázium bude v celoslovenskej súťaži reprezentovať študent maturitného ročníka Andrej Beňačka, ktorý do celorepublikovej olympiády postupuje z 2. miesta krajského kola.

Všetkým úspešným riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme a na celoštátnej úrovni želáme veľa úspechov a tvorivej inšpirácie.

Text: Katarína Baďurová, študentka oktávy GPdC v Piešťanoch