Krajské kolo olympiády na piešťanskom gymnáziu pod záštitou primátora

Vo štvrtok 11. februára 2021 sa pod gesciou Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch stretli v online priestore študenti stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja v regionálnom kole 23. ročníka Olympiády ľudských práv, nad ktorého organizáciou prevzali záštitu ministerka spravodlivosti SR Mgr. Mária Kolíková a verejná ochrankyňa práv prof. Mária Patakyová.

Stredoškolskú súťaž otvorili krátkymi video-príhovormi riaditeľ piešťanského gymnázia Mgr. Radim Urban spolu s primátorom Piešťan Dr. Petrom Jančovičom, pod ktorého záštitou sa krajské kolo olympiády už tradične konalo.

Spolu s predstaviteľmi spolupracujúcich inštitúcií, dekankou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity doc. Vierou Peterkovou a riaditeľom tlačového oddelenia kancelárie zastúpenia OSN vo Viedni Martinom Nesirkym, sa prihovorili súťažiacim stredoškolákom v duchu olympizmu a so želaním úspechov vo všetkých kolách súťaže. Po kole testovania z výberu úspešných riešiteľov postúpilo do 2. kola ústnej časti súťaže viacero študentov, z tých následne vybrala hodnotiaca komisia 8 najlepších študentov.

 

Diplomy a štedré ocenenia, ktorými súťaž podporili kancelária primátora MsÚ v Piešťanoch, Pedagogická fakulta TU a UNIS Vienna, budú víťazom slávnostne odovzdané učiteľom gymnázia a krajským koordinátorom olympiády doc. Petrom Rusnákom.

Trnavský samosprávny kraj spolu s piešťanským gymnáziom budú v národnom kole reprezentovať 2 maturanti – študent bilingválnej 5.B a z druhého miesta postupujúci Daniel Pavelka a zo štvrtého miesta postupujúci študent 4.A Daniel Valko.

Úspešným riešiteľom olympiády o to srdečnejšie blahoželáme v slávnostnej atmosfére, keďže práve v týchto dňoch poslanci Európskeho parlamentu rozhodli o tom, že sa projekt Olympiády ľudských práv na Slovensku stáva laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020.

Našim gymnazistom želáme v národnom kole veľa šťastia a úspechov.

Študentky gymnázia Sabina Zureková (3.A) a Liliana Staňová (5.B)