Konečne! Hať cez Sĺňavu otvoria v piatok 1. mája

Slovenský vodohospodársky podnik sprístupní verejnosti Drahovskú hať cez vodnú nádrž Sĺňava už tento piatok. Ľudí, ktorí budú po nej prechádzať, žiada o dodržiavanie pravidiel. V prípade ohrozenia bezpečnosti vodnej stavby hať opäť zatvoria.

V uplynulých rokoch bola hať cez Sĺňavu verejnosti prístupná vždy od 1. apríla. Kvôli mimoriadnej situácii sa jej otvorenie tento rok o mesiac posunulo.

„S prihliadnutím na aktuálny epidemiologický vývoj v regióne a postupné uvoľňovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu zo strany štátu sme napokon rozhodli o znovuotvorení prejazdu hate Drahovce od 1. mája 2020,“ uviedol pre zpiešťan.sk hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SPV) Marián Bocák a dodal: „Veríme, že tento krok, podobne ako otvorenie vonkajších športovísk verejnosť privíta, bude zdraviu obyvateľstva v konečnom dôsledku prospešný a pri dodržiavaní zásad využitia povoleného prejazdu haťou nebude predstavovať zvýšené riziko nákazy personálu tejto mimoriadne dôležitej vodnej stavby.“

Ľudia by sa mali vopred oboznámiť s pravidlami prejazdu areálom hate. Musia rešpektovať vyznačenú trasu a nepohybovať sa mimo nej. Prejazd má byť plynulý, bez zastavení a v primeraných rozostupoch – s rešpektom a zvýšenou ohľaduplnosťou voči ostatným užívateľom cyklotrasy.

V období pandémie ochorenia Covid-19 je nutné dodržiavať aj opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Aktuálne medzi ne patria zachovávanie odstupov (minimálne 2 metre) a pohyb na verejnosti výhradne s prekrytím úst a nosa.

„Vjazd do areálu je zakázaný osobe, ktorej bolo potvrdené ochorenie na COVID, s teplotou vyššou ako 37,5 °C, s príznakmi respiračného ochorenia ako je kašeľ, dýchavičnosť, ktorej bola nariadená karanténa,“ upozornil hovorca SPV a dodal, že porušenie prevádzkového poriadku, ktoré bude predstavovať bezpečnostné riziko prevádzky vodnej stavby môže viesť k uzatvoreniu areálu.

Otváracie hodiny Drahovskej hate cez vodnú nádrž Sĺňava sa oproti minulým rokom nemenia:

máj – pondelok až piatok od 15.00 do 19.00 h, víkendy od 10.00 do 19.00 h

jún – pondelok až piatok od 15.00 do 20.00 h, víkendy od 10.00 do 20.00 h

júl a august – pondelok až piatok od 15.00 do 20.00 h, víkendy od 9.00 do 20.00 h

september – pondelok až piatok od 15.00 do 19.00 h, víkendy od 10.00 do 19.00 h

október – pondelok až piatok od 15.00 do 18.00 h, víkendy – od 10.00 do 18.00 h

Prečítajte si prosím ☝️, aké zásady treba dodržiavať pri prejazde 🚴‍♀️🚴‍♂️ znovuotvorenou haťou Drahovce od 1.5.2020. Srdečne ❤️ ďakujeme za ich dodržiavanie.

Uverejnil používateľ Rezort Piešťany Štvrtok 30. apríla 2020

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič