Radnica oznámila, koľko treba platiť za odpad aj za psa

Rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch dostanú obyvatelia Piešťan do vlastných rúk až po skončení pandémie. Zaplatiť však môžu aj skôr.

Počas mimoriadnej situácie doručuje piešťanská radnica rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch iba právnickým osobám a to prostredníctvom elektronickej schránky. Informácie o výške poplatku za psa a za komunálnych odpad zverejnila na svojej web stránke spolu s kontaktmi, prostredníctvom ktorých záujemcovia zistia, akú daň majú zaplatiť za svoje nehnuteľnosti.

„Daňovník po uvedení svojich identifikačných údajov obdrží informáciu o výške dane ako aj číslo rozhodnutia, ktoré je zároveň  variabilným symbolom, ktorý je potrebné uviesť pri úhrade dane z nehnuteľnosti,“ oznámila radnica.

Výška poplatku za komunálny odpad je tento rok 34,77 eur za jednu osobu. Pes chovaný v rodinnom dome bude stáť jeho majiteľa 16 eur a v bytovom dome 42 eur. Poplatok za psa pre obyvateľov Kocuríc je 10 eur.

„Rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom bude mesto Piešťany doručovať až po skončení preventívnych a bezpečnostných opatrení. Preto, ak daň alebo poplatok zaplatíte teraz, následne doručené rozhodnutie bude z hľadiska poplatkovej povinnosti iba informatívne. V prípade, že  daň alebo poplatok budete uhrádzať až po doručení rozhodnutia, bude potrebné platbu uhradiť v lehote splatnosti uvedenej v rozhodnutí,“ uvádza na svojej web stránke radnica.Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk