Hynekov spoločník robil pre radnicu analýzy za 3 300 eur

Možným konfliktom záujmov a nehospodárnym nakladaním s verejnými prostriedkami sa budú vo štvrtok zaoberať mestskí poslanci. Zo záverov hlavného kontrolóra nie je zrejmé, prečo vedenie úradu vybralo na realizáciu týchto analýz práve Hynekovho spoločníka. Konflikt záujmov odmietli.

Analýzy, ktorých autorom má byť partner viceprimátora Michala Hyneka vo firme Stout & Sublime, s.r.o.  Tibor Nyitrai, sú súčasťou správy o výsledkoch ukončených kontrol, ktoré zastupiteľstvu predložil mestský kontrolór Peter Konečný.

Ide o dva dokumenty, ktoré sa zaoberajú implementáciou softvérových riešení a činnosťou na jednotlivých odboroch mestského úradu. Za účelom ich spracovania uzavrela radnica dohody o vykonaní práce, podľa kontrolóra ju to stálo 3 300 eur plus odvody.

„Potreba prijať dohodára na analýzu skutkového stavu na MsÚ vznikla za účelom získania externého pohľadu na súčasný stav procesov na MsÚ, ktoré sa nám zdali neefektívne a zastarané. Našim cieľom bolo vytvorenie moderne fungujúceho úradu s optimalizovanými procesmi, ktoré budú prínosom pre obyvateľov,“ odpovedalo vedenie radnice na otázku kontrolóra, prečo boli tieto dohody o vykonaní práce uzatvorené.

Peter Konečný konštatuje, že nie je možné určiť, či bol tento cieľ splnený. Kontrolovaný subjekt tiež podľa jeho slov nepreukázal, „že pri hospodárení s verejnými prostriedkami postupoval v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.“

Podľa stanoviska radnice boli predmetné dohody uzavreté na konkrétny čas a na konkrétnu činnosť. Spolupráca sa skončila v máji, keď samospráva získala potrebné podklady. „Normálnou súčasťou práce každého úradu, je možnosť dohodnúť si spoluprácu s odborníkom na danú oblasť, ak ide o prácu s dočasným charakterom. Žiaden úrad nemôže zamestnávať pracovníkov na všetky oblasti. V danom prípade nejde o žiaden konflikt záujmov, oslovili sme osobu so skúsenosťami v danej oblasti.“

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič